Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninės veiklos stiprinimas iš valstybės biudžeto

2022 metai

     

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ KOMISIJOS SUDARYMO

DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMĄ, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ 2022 METAIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKYRIMO

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2022-08-30 ĮSAKYMAS  NR. A-1552 DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ“

2022 M. RUGPJŪČIO 18  D. Nr. A-1469 ĮSAKYMAS „­DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO““

FORMOS:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2 )

Projekto įgyvendinimo ataskaita (3 priedas)

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą suvestinė ( 4 priedas)

Sutarties forma

Projekto išlaidų sąmata (1 priedas)

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo (2 priedas)

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, projektai

1

Deksnės bendruomenė

Pažinkim vienas kitą per sportą ir bendrystę

4998,72

 

2

Ginkūnų bendruomenė 

ŽAIDŽIU NE VIENAS 

5000

 

3

Kairių bendruomenė

Zubovų kelio ženklai

2204,70

KAIRIŲ MIESTELIO GYVENTOJAI IEŠKOJO ZUBOVŲ KELIO ŽENKLŲ | Šiaulių rajono savivaldybės administracija (siauliuraj.lt)

4

Visuomeninė organizacija “Meškuičių bendruomenė”

Rekreacinių erdvių atnaujinimas įtraukiant savanorišką veiklą

5000,00

 

5

Micaičių bendruomenė

Micaičiai švenčia

2610,59

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2221168794712558&set=a.355625511266905;

6

Visuomeninė organizacija „ „Raudėnų bendruomenė“

Kartą Raudėnuose... – nuo gyvenimo iki knygos, nuo knygos iki gyvenimo

4438,60

https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/kuriame-turininga-dabarti-praeities-ivykiu-ir-asmenybiu-ikvepti-cia-raudenuose:3224;

7

Sutkūnų bendruomenė

IŠEIK Į LAUKĄ SU ŠEIMA

4307,39

 

 

2022 m. LIEPOS MĖN. INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas.


KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGAS DELEGUOTI PO 1 ATSTOVĄ Į ŠIAULIŲ RRAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJĄ PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-290 (suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 5 d.) 47 punktu, prašome iki š. m. liepos 14 d. deleguoti po atstovą į Šiaulių rajono savivaldybės projektų atrankos komisiją.

Informacija tel. Nr. 8 41 596 669.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO

2022 M. KONKURSO PARAIŠKŲ PILDYMO VADOVAS

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį PROJEKTO PARAIŠKA

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma

BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. A-1552 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. A-1469 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A-890 „DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMĄ, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ 2022 METAIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKYRIMO“

2021 metai

Šiaulių rajono savivaldybėje priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas 


ATASKAITŲ FORMOS :

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (Forma 3BVS) IV KETV.

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA (Forma 4BVS) IV KETV.

BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  PANAUDOJIMĄ,  2021 M.  IV  KETVIRČIO SUVESTINĖ (Forma 5BVS)

PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA  METINĖ (Forma 6BVS)


2021 m. rugpjūčio 5 d. 13 val.  Šiaulių rajono savivaldybės salėje (Vilniaus G. 263, Šiauliai, II a.) organizuojamas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendruomeninių organizacijų projektų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdis.

2021 m. liepos 26 d. 13 val.  Šiaulių rajono savivaldybės salėje (Vilniaus G. 263, Šiauliai, II a.) organizuojamas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendruomeninių organizacijų projektų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdis

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ ATSTOVUS Į SUSIRINKIMĄ DĖL 5 (PENKIŲ) ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ KOMISIJĄ


KONKURSAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE"

Paraiškų priėmimo pradžia 2021-05-24

Paraiškų priėmimo pabaiga 2021-06-30

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškas (toliau – Paraiška) kartu su pridedamais dokumentais gali būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • paštu, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai;
  • elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt pasirašyta elektroniniu parašu;
  • elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt kai paraiška pasirašyta ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti asmenį, turintį teisę veikti pareiškėjo vardu.

Paraiškos pateikimo data laikoma:

  • pašto spaude pažymėta išsiuntimo data, išsiuntus paštu;
  • paraiškos užregistravimo Savivaldybės administracijoje data, pateikus el. paštu.

Pareiškėjų lygiateisiškumui ir Projektų vertinimo skaidrumui užtikrinti, Savivaldybės administracijoje užregistruota Paraiška netaisoma, netikslinama, prie Paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas nekeičiamas.

Paraiška ir pateikti dokumentai pareiškėjui negrąžinami.

Paraiška, pateikta po termino, nevertinama.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną Paraišką.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.

Paraiška turi būti užpildyta tik kompiuteriu.

Paraiška turi būti užpildyta tik  pagal Paraiškos forma (1 priedas)

Kartu su Paraiška privaloma pateikti Bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (Paraiškos priedas)

Kartu su paraiška privaloma pateikti Deklaraciją )5 priedas.

Paraiška ir Bendrą projekto įgyvendinimo sąmata pateikiamos, pasirašytos arba elektroniniu parašu pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintos antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Kita kalba užpildyti ir kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti kompetentingos įstaigos, teikiančios vertimo iš užsienio kalbos paslaugas.

Paraiškos lapai turi būti sunumeruoti kartu su Paraiška pateikiant prie Paraiškos pridedamų dokumentų (kopijų) sąrašą.

GALIMI PAREIŠKĖJAI. Paraiškas Konkursui gali teikti Pareiškėjas – Seniūnijos teritorijoje įregistruota ir joje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija (toliau – Organizacija), kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, projektų atrankos konkursui (toliau – Konkursas) pateikusi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraišką (toliau – paraiška) (Aprašo 1 priedas). Jei Seniūnijos teritorijos Organizacijos neteikia paraiškų Konkursui, jei Aprašo

Informacija atnaujinta 2022-10-21 15:08