Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomenės

BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T-314 "DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ASOCIACIJOS „ŠAKYNOS BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „ASOCIACIJOS „ŠAKYNOS BENDRUOMENĖ“ BENDRUOMENINIO VERSLO KŪRIMAS“ IR PRISIDĖTI PRIE ŠIO PROJEKTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. T-284 „DĖL LĖŠŲ IŠ 2023 M. ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS SKYRIMO TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI RAUDĖNŲ ŠV. APAŠTALO BALTRAMIEJAUS PARAPIJAI“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. T-85 „DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS ASOCIACIJOS „ŠAKYNOS BENDRUOMENĖ“ PROJEKTE „ŠAKYNA – MAŽOJI LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T-54 „DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „PAKUMULŠIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PAKUMULŠIŲ VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T-23 „DĖL PRITARIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS KUŽIŲ ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PO BENDRYSTĖS SKLIAUTAIS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 16 d. sprendimas Nr. T-321 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS KURŠĖNŲ „PAVENČIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PAVENČIUOSE SPORTUOTI GERA!“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. T-305 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI VARPUTĖNŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO PARAPIJAI SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-80 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-159 „DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS KURŠĖNŲ „PAVENČIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „PAVENČIUOSE SPORTUOTI GERA!“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-158 „DĖL PRITARIMO VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „KUŽIŲ BENDRUOMENĖ“ DALYVAVIMUI PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖMIS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMUI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „JAUKI APLINKA PATOGESNIAM GYVENIMUI“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO"


Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra priima paraiškas projektų finansavimui pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Galimi pareiškėjai:

viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija;

privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija;

Netinkami pareiškėjai:

juridiniai asmenys, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų;

Paraiškos pateikimo terminas: iki 2020-09-01 (15:00).

Priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas, padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Išsami informacija:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1

Audronė Birutienė

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėjaŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS RĖMIMO NUOSTATAI 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU PATIRTŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 


 IŠSAMI INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ 

Informacija atnaujinta 2024-06-06 09:18