Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMO GRUPĖ

Vadovas - Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, projekto vadovas; asmuo, atsakingas už statinio projekto ekspertizės, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio statybos techninės priežiūros, statybos darbų vykdymo organizavimą (sutarčių vadovas).

Tatjana Plukienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, projekto konsultantė aplinkosaugos klausimais;

Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, projekto konsultantė architektūros ir teritorijų planavimo klausimais;

Viktor Bakanov, investicijų skyriaus vyresn. specialistas - asmuo, atsakingas už viešųjų pirkimų konkursų organizavimą ir projekto viešinimą;

Rimantas Vilimas, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas - asmuo, atsakingas už statinio statybos techninio prižiūrėtojo paslaugos vykdymo kokybės kontrolę;

Darius Ramančionis, Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas - projekto koordinatorius;

Aurelija Šedienė, Investicijų skyriaus finansininkė - projekto vyr. finansininkė;

Jurgita Mikelevičiūtė, Investicijų skyriaus vyresn. specialistė - asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą.

 (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas

Nr. A-525 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007m. sausio 8d. įsakymo Nr.A-7 „Dėl projekto administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupės sudarymo ir grupės darbo reglamento tvirtinimo" pakeitimo").