Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos

ĮGYVENDINAMA PREVENCIJOS PROGRAMA „TAIKI MOKYKLA“

2020-02-26 Komentarai (0) Švietimo įstaigų naujienos Dalintis

2019 – 2020 m. m. prevencijos programą „Taiki mokykla“, parengtą įgyvendinant valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“(Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005), kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, vykdo dvi Šiaulių apskrities mokymo įstaigos: Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija ir Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla. Programoje dalyvauja mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir 5–12 kl. mokiniai. Programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenės narius konstruktyviai spręsti konfliktus ir mažinti agresyvaus bendravimo mokykloje apraiškas, kurti mokymuisi ir darbui draugišką, fiziškai ir psichologiškai saugesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui aplinką; palaikyti konstruktyvius ryšius tarp mokytojų, tėvų ir mokinių, kad kiekvieno poreikiai ir skirtingumas būtų gerbiami.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje abiejų mokyklų mokytojai vasario 19 – 20 dienomis dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė VŠĮ „Paramos vaikams centras“ lektorė psichologė Jolita Krūmienė. Mokymuose „Konfliktų prevencija ir mediacija mokykloje“ dalyvavę pedagogai įgijo teorinių ir praktinių žinių  apie konfliktų sprendimo strategijas, intervencijos ir prevencijos metodus ir mediaciją, kaip metodą darbui su mokiniais, mokytojais ir tėvais.

Kitas etapas -  mokymuose dalyvavę mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai savo mokyklose bus mokomi konsultuoti ir padėti vesti mokymus mokiniams – būsimiems mokymų vedėjams. Draugiškų santykių kūrimo sistemos mokykloje įgyvendinimas paremtas bendraamžių pagalba bendraamžiams. Vyresnių klasių mokiniai ves mokymus - pratybas jaunesnių klasių mokiniams, tarpininkaus iškilus konfliktinėms situacijoms. Tai padės stiprinti ir gerinti mokinių tarpusavio santykius. Mokykloje sudaryta aktyvių ir motyvuotų pedagogų bei vyresnių klasių mokinių komanda (iš viso apie 20 asmenų) bus atsakinga už konfliktų prevencijos programos „Taiki mokykla“ įgyvendinimą mokykloje.

Abiejų mokyklų bendruomenės, vykdydamos programą, tikisi saugesnės ir ramesnės aplinkos, nuoširdesnių ir abipuse pagarba bei pasitikėjimu grįstų santykių. Mokytojai ir mokiniai, dalyvaudami bendruose mokymuose, geriau pažins ir supras vieni kitus, kurs draugiškus mokytojų – mokinių santykius.

G. Marcinkevičienė

 Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokytoja, mokymų dalyvė

Informacija atnaujinta 2020-02-26 08:46

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}