Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dokumentai reglamentuojantys NVŠ programų įgyvendinimą

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymas  Nr. V-46 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A-891 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2022-08-30 įsakymas Nr. Org-24(14.1) DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PRIEMONIŲ PLANO 2022 METAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

Informacija atnaujinta 2022-10-27 10:21