Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dokumentai reglamentuojantys NVŠ programų įgyvendinimą

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A-334 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas  Nr. V-758 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

 

Informacija atnaujinta 2021-09-29 13:39