Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Vaikų darželių steigimas

Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams

Informuojame, kad veikia nemokama telefono linija, kuria gali kreiptis visi asmenys, besidomintys, kaip steigti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes ar įstaigas. Daugiau skaitykite ČIA 

Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 "Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo"

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-13 12:36