Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

2020-01-22 Dalintis

Pakeistas Šiaulių rajono neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų paskirstymas

                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                                                       2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1999

                                                                                                                       (2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. A-82 redakcija)

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma, Eur

Skiriama suma (Eur), iš jų

Iš viso

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Finansuotini projektai

1.

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

145756754

Kurčiųjų socialinės reabilitacijos projektas

44,00

24678,00

12174,00

12174,00

0,00

2.

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

248161410

Matau blogai, jaučiuosi gerai

43,00

22863,00

15175,00

15175,00

0,00

3.

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas ,,Atgaiva“

145540710

Mes norim, galim, veikiam

39,00

9228,00

9228,00

9228,00

0,00

4.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“

175875586

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems plėtra 2020 m.

34,00

16022,00

8145,00

8145,00

0,00

5.

VšĮ ,,Pagalbos ir informacijos šeimai   tarnyba“

301790792

Asmenų, turinčių psichikos negalią, įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą

33,50

10403,00

7020,00

7020,00

0,00

6.

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija

193303626

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija atvira neįgaliesiems

27,50

44282,00

29036,00

15573,00

13463,00

Nefinansuotini projektai

1.

Lietuvos neįgaliųjų draugija

191676690

Kokybiškos individualios pagalbos paslaugos neįgaliesiems Šiaulių rajone

43,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

   

80778

67315

13463

_____________________________________

Informacija atnaujinta 2020-01-22 16:52