Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Asmens su negalia koordinavimas

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/asr), kuriuo savivaldybės administracijoms pavesta atlikti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją. Šias funkcijas Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) atlieka Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Inga Baranauskė ir Vida Dargė.

Asmenų su negalia reikalų koordinatorius stebės ir bus atsakingas už tai, kaip Savivaldybės teritorijoje įgyvendinama asmenų su negalia socialinės integracijos politika ir užtikrinamos asmenų su negalia teisės, kurios yra nustatytos tarptautiniuose dokumentuose, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, plėtos Savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių asmenų su negalia socialinės integracijos politikos srityje, bendradarbiavimą, užtikrins kompleksinių Savivaldybės teikiamų paslaugų asmenims su negalia prieinamumą.

Vyriausiųjų specialisčių, vykdančių asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijas, kontaktai:
Inga Baranauskė, +370 41 596683,
el.p. inga.baranauske@siauliuraj.lt
Vida Dargė, tel. +370 41 596689,
el.p. vida.darge@siauliuraj.lt

PAGALBOS KOORDINAVIMO ASMENIUI SU NEGALIA SKYRIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS Nuoroda į Tvarko aprašą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edd81a5095c611eea5a28c81c82193a8

Informacija atnaujinta 2024-04-18 19:41