Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Laikino atokvėpio paslauga

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

Paslaugos apibrėžimas

Pagalba suteikiant galimybę pailsėti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis) (toliau – prižiūrimas asmuo).

Paslaugos gavėjai                                            

Asmuo (šeima), prižiūrintis (-ti) prižiūrimą asmenį.

Paslaugos teikimo vieta

Prižiūrimo asmens namuose,

laikino atokvėpio įstaigoje.

Paslaugos teikimo trukmė ir dažnumas

Iki 720 val. per metus (dėl vieno prižiūrimo asmens).

Paslaugos sudėtis

Galimybės paslaugos gavėjui laikinai pailsėti nuo prižiūrimo asmens slaugos, priežiūros suteikimas,

kasdienės prižiūrimo asmens priežiūros suteikimas paslaugos gavėjo poilsio metu.

Jei paslauga teikiama prižiūrimo asmens namuose, užtikrinama kasdienė jo priežiūra, apimanti:

maitinimo organizavimą (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimą, pristatymą ir pagalbą ruošiant maistą ar maisto paruošimą, pagalbą maitinantis ar asmens maitinimą,

pagalbą prausiantis, kasdienę asmens higieną,

pagalbą rengiantis,

pagalbą buityje ir namų ruošoje ar namų ruošą,

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą (skubioji medicinos pagalba, ambulatorinės slaugos paslaugos asmens namuose ir kt.),

palydėjimą į įvairias įstaigas,

bendravimą,

laisvalaikio organizavimą,

kitą pagalbą, susijusią su kasdiene prižiūrimo asmens priežiūra ir dienos rutina, atsižvelgiant į jo savarankiškumą ir poreikius.

Jei paslauga teikiama institucijoje, užtikrinama kasdienė prižiūrimo asmens priežiūra, apimanti:

apgyvendinimą,

maitinimo organizavimą, pagalbą maitinantis arba asmens maitinimą,

pagalbą prausiantis, kasdienę asmens higieną,

pagalbą rengiantis,

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir (ar) teikimą,

bendravimą,

laisvalaikio organizavimą,

ugdymo organizavimą (asmenims su negalia iki 21 m.),

kitą pagalbą, susijusią su kasdiene prižiūrimo asmens priežiūra ir dienos rutina, atsižvelgiant į jo savarankiškumą ir poreikius

Paslaugos kaina

Mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka paskirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą laikino atokvėpio paslaugos gavėjo prižiūrimam asmeniui.

Paslaugos kaina neturi viršyti 40 procentų individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, mokamos pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą laikino atokvėpio paslaugos gavėjo prižiūrimam asmeniui, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, dydžio (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis; iki 2018 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis).

Paslaugos kaina neturi viršyti 60 procentų individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, mokamos pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą laikino atokvėpio paslaugos gavėjo prižiūrimam asmeniui, kuriam nustatytas trečio arba ketvirto lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, dydžio (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; iki 2018 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

Mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą, teikiamą trumpiau nei nustatyta maksimali galima laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė, dydis nustatomas proporcingai teikiamos laikino atokvėpio paslaugos trukmei.Informacija atnaujinta 2024-07-17 13:50