Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS KONKURSAS METŲ KRAŠTOTYRININKO PREMIJAI GAUTI

2022-09-15 Dalintis

Siekiant skatinti Šiaulių rajono kraštotyrininkų veiklą, ugdyti kūrybiškumą, rengiant kraštotyros darbus, ekspedicijas, parodas, kuriant ir puoselėjant visuomeninius muziejus, plėtojant liaudies tradicijas, Šiaulių rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės Metų kraštotyrininko premijai gauti.

Premija skiriama Šiaulių rajono kraštotyrininkams – suaugusiam ir jaunajam kraštotyrininkui už aktyvų, kūrybingą darbą kraštotyros srityje.

Premijai gali būti pristatomi visi Šiaulių rajone gyvenantys ir jos istoriją tyrinėję kraštotyrininkai.

Pareiškėjai Metų kraštotyrininko premijos skyrimo komisijai pateikia pretendentų kraštotyrinius darbus ir kraštotyrinės veiklos aprašymą.

Daugiau informacijos: https://www.siauliuraj.lt/kultura/kulturos-skyrius/kulturos-ir-meno-premijos/332

Teikimai Šiaulių rajono savivaldybės Metų kraštotyrininko premijai gauti  iki 2022 m. spalio 14 d. 15.45 val. priimami:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje (Ventos g. 11A, Kuršėnai),

Kontaktinis asmuo: vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė, tel. (8-41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt);

Šiaulių rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 263, Šiauliai)  1 aukštas, INFORMACIJA,

kontaktinis asmuo: vyresnioji specialistė Zinaida Lenkauskienė.

KVIEČIAME TEIKTI KRAŠTOTYRINIUS DARBUS

Kviečiame fiksuoti svarbiausius savo krašto dabarties ir praeities įvykius, kaupti žinias apie žymius žmones, kultūros paveldą.

Rekomenduojamos temos:

  • Šiaulių rajono savivaldybės nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos;
  • Šiaulių rajono vietovardžiai – istorija ir dabartis;
  • Teritorinių bendruomenių, kolūkių formavimosi ir veiklos istorijos, materialiojo ir nematerialiojo paveldo fiksavimas;
  • Kaimų, bendruomenių, šeimų, rajono įstaigų, kolektyvų, visuomeninių muziejų, organizacijų istorijos;
  • Atsiminimų, tarmių, tautosakos, etnografijos tekstų, garso įrašų, fiksavimas;
  • Jubiliejinių datų, atmintinų įvykių, švenčių, susietų su Šiaulių rajonu fiksavimas.

                     
Kraštotyriniai darbai iki 2022 m. spalio 14 d. 15.45 val. priimami:

Kultūros skyriuje (Ventos g. 11A, Kuršėnai), kontaktinis asmuo: vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė, tel. (8-41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt);

Švietimo ir sporto skyriuje (K. Reisono g. 4, Šiauliai) kontaktinis asmuo: vyriausiasis specialistas

Rimas Marcinkus, tel. (8-41) 43 99 03, el. p. rimas.marcinkus@siauliuraj.lt;

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje (Vilniaus g. 1, Kuršėnai), kontaktinis asmuo: vyresnysis bibliografas Laurynas Švambaris, tel. (8 41) 50 20 15

el. p. krastotyra@srsvb.lt

Kultūros skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2022-09-15 13:43