Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2023-03-21 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2023 m. kovo  21 d. Nr. M-11

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi ir  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 158  punktu:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) posėdį 2023 m. kovo 28 d. 10.00 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vilniaus g. 263, Šiauliai).
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-122).

2.2. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės  mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-100).

2.3. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo  tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-118).

2.4. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-85).

2.5. Dėl Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-103).

2.6. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-104).

2.7. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-121).

2.8. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-70).

2.9. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-75).

2.10. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr.  TSP-68).

2.11. Dėl Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-73).

2.12. Dėl Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-67).

2.13. Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas  Nr. TSP-66).

2.14. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-69).

2.15. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-74).

2.16. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-81).

2.17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-87).

2.18. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr.  TSP-76).

2.19. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas  Nr. TSP-79).

2.20. Dėl Sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, ir aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-89).

2.21. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-86).

2.22. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos projektus (sprendimo projektas  Nr. TSP-94).

2.23. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro projektą (sprendimo projektas Nr. TSP-95).

2.24. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro projektus (sprendimo projektas Nr.  TSP-90).

2.25. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-101).

2.26. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-91).

2.27. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-97).

2.28. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-393 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-123).

2.29. Dėl Kuršėnų šeimos namų 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-133).

2.30. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-116).

2.31. Dėl Integralios pagalbos teikimo Šiaulių rajone  tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-77).

2.32. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-102).

2.33. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-51„Dėl Vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynai skyrimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-105).

2.34. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo   (sprendimo projektas Nr. TSP-78).

2.35.Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  (sprendimo projektas Nr. TSP-82).

2.36. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (sprendimo projektas Nr. TSP-99).

2.37. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai VO „Lukšių kaimo bendruomenė“ (sprendimo projektas Nr. TSP-83).

2.38. Dėl leidimo įregistruoti Šiaulių rajono Kairių seniūnijos Šilėnų kaimo bendruomenės „Šilas“ buveinę Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (sprendimo projektas Nr. TSP-88).

2.39. Dėl leidimo įregistruoti  asociacijos Šiaulių rajono neįgaliųjų klubo „Versmė“ buveinę Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (sprendimo projektas Nr. TSP-96).

2.40. Dėl pritarimo daugiabučio namo Daugėlių g. 51, Kuršėnuose, atnaujinimui (modernizavimui) ir investicijų plano patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-111).

2.41. Dėl pritarimo daugiabučio namo Daugėlių g. 49, Kuršėnuose, atnaujinimui (modernizavimui) ir investicijų plano patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-119).

2.42. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos Požeminio vandens monitoringo 2023–2027 metų programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-98).

2.43. Dėl Alkos  gatvės pavadinimo suteikimo  Šiaulių rajono savivaldybėje,  Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Aukštelkės kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-92).

2.44. Dėl atminimo ženklo įsigijimo pagal dovanojimo sutartį (sprendimo projektas Nr. TSP-107).

2.45. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-93).

2.46. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro įgyvendinamam projektui „Istoriniai pasimatymai Šiaulių rajone“ ir dalinio finansavimo skyrimo  (sprendimo projektas Nr. TSP-112).

2.47. Dėl lėšų iš 2023 m. Šiaulių rajono religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos skyrimo tradicinei religinei bendruomenei Kužių Švč. M. Marijos gimimo parapijai (sprendimo projektas Nr. TSP-117).

2.48. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-110).

2.49. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl įgaliojimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-114).

2.50. Dėl įgaliojimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės merui (sprendimo projektas Nr. TSP-113).

2.51. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-115).

2.52. Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į asociacijos ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybą (sprendimo projektas Nr. TSP-126).

2.53. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-131).

2.54. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-132).

2.55. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-127).

2.56. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-72).

2.57. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-80).

2.58. Dėl įgaliojimų vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos paprastąją kompetenciją suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės merui (sprendimo projektas Nr. TSP-71).

2.59. Dėl lėšų asociacijai „Už švarų orą“ (sprendimo projektas Nr. TSP-125).

2.60. Dėl išmokos ir kompensacijos išmokėjimo Šiaulių rajono savivaldybės merui (sprendimo projektas Nr. TSP-128).

2.61. Dėl išmokos ir kompensacijos išmokėjimo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojui (sprendimo projektas Nr. TSP-129).

2.62. Dėl Gipoldo Karklelio atleidimo iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų pasibaigus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimams (sprendimo projektas Nr. TSP-130).

2.63. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-106).

2.64. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-124).

2.65. Dėl  Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-84).

2.66. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-120).

2.67.Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-109).

2.68. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas TSP-108).

2.69. Kiti klausimai, informacija.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                        Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2023-03-21 15:59