Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2023-01-24 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2023 m. sausio  24 d. Nr. M-4

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 158  punktu:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) posėdį 2023 m. sausio 31 d. 10.00 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vilniaus g. 263, Šiauliai).
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-19).

2.2.  Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-1).

2.3. Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-3).

2.4. Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-4).

2.5.  Dėl Šiaulių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-9).

2.6. Dėl automobilių perdavimo Kuršėnų šeimos namams pagal panaudos sutartį (sprendimo projektas Nr.  TSP-14).

2.7. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-8).

2.8. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-11).

2.9. Dėl leidimo įregistruoti asociacijos VO ,,Žadžiūnų bendruomenė“ buveinę Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (sprendimo projektas Nr. TSP-7).

2.10. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį visuomenės sveikatingumo asociacijai ,,Naujas žingsnis“ (sprendimo projektas Nr. TSP-2).

2.11. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d.  sprendimo Nr. T-415 „Dėl sutikimo perimti biudžetinės įstaigos Aukštelkės socialinės globos namų savininko teises ir pareigas bei turtą Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-18).

2.12. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl lengvatų uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams nustatymo ir kompensacijos uždarajai akcinei bendrovei ,,Kuršėnų vandenys“ mokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-5).

2.13. Dėl lengvatų uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams nustatymo ir kompensacijos uždarajai akcinei bendrovei ,,Kuršėnų vandenys“ mokėjimo (sprendimo projektas Nr. TSP-12).

2.14. Dėl lengvatų uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos vartotojams nustatymo ir kompensacijos uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių vandenys“ mokėjimo (sprendimo projektas Nr. TSP-13).

2.15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-349 ,,Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-6).

2.16. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-165 ,,Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus ir kitų vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr.  TSP-10).

2.17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-245 ,,Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-20).

2.18. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-16).

2.19. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr.T-182 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“  pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-17).

2.20. Kiti klausimai, informacija.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                        Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2023-01-24 16:11