Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2022-01-18 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022 m. sausio  5 d. Nr. M-18

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 158 ir 166 punktais:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) posėdį 2022 m. sausio 25 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu.
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-12).

2.2. Dėl Šiaulių r. Drąsučių mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-20).

2.3. Dėl Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-9).

2.4. Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-5).

2.5. Dėl Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-21).

2.6. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-399).

2.7. Dėl Mankiškės gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių seniūnijoje, Meškių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-400).

2.8. Dėl Senkelio gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių seniūnijoje, Kurtuvėnų kaime ir Kurtuvėnų miestelyje (sprendimo projektas Nr. TSP-402).

2.9. Dėl Avietyno gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių seniūnijoje, Gervėnų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-4).

2.10. Dėl Jaunystės gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Kairių seniūnijoje, Bertužių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-403).

2.11 Dėl Lazdynų gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Žuvininkų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-3).

2.12. Dėl Rimties gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Ginkūnų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-2).

2.13. Dėl Žiedo gatvės geografinių charakteristikų keitimo Ginkūnų kaime, Ginkūnų seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-405).

2.14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (sprendimo projektas Nr. TSP-13).

2.15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės programos „Šakyna – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022“ patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-6).

2.16. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-1).

2.17. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ investicinio plano 2021 m. faktiškai įvykdytų papildomų investicijų sąrašo ir investicijų plano 2022 metams suderinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-17).

2.18. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-10).

2.19. Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui (sprendimo projektas Nr. TSP-406).

2.20. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį turtą savivaldybės nuosavybėn (sprendimo projektas Nr. TSP-401).

2.21. Dėl pritarimo inicijuoti pirkimo procedūrą (sprendimo projektas Nr. TSP-404).

2.22. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (sprendimo projektas Nr. TSP-14).

2.23. Dėl pritarimo tradicinės religinės bendruomenės Kužių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos dalyvavimui projekto vykdytojo teisėmis ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Po bendrystės skliautais“ ir dalinio finansavimo skyrimo (sprendimo projektas Nr. TSP-19).

2.24. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-15).

2.25. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (sprendimo projektas Nr. TSP-8).

2.26. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-18).

2.27. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-7).

2.28. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-16).

2.29. Dėl įgaliojimų vykdyti Savivaldybės tarybos kompetenciją suteikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (sprendimo projektas Nr. TSP-11).

2.30. Kiti klausimai, informacija.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                        Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2022-01-18 16:35