Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020-02-12 Dalintis

2020 m. vasario 12 d. Nr. M-5

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 27, 139.1 punktais:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. vasario 18 d. 13.00 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
  2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020–2022 metams patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-60).

2.2. Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-58).

2.3. Dėl atleidimo iš Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio direktoriaus pareigų (sprendimo projektas Nr. TSP-47).

2.4. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-44).

2.5. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl darbo užmokesčio nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės merui“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-45).

2.6. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Mickaus 2019 metų kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo siūlymo įgyvendinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-46).

2.7. Dėl naujo profilio stacionarių paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Kuršėnų ligoninėje derinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-43).

2.8. Dėl įkainio už kolumbariumo vienos nišos su urnoje laikomais kremuoto žmogaus palaikais priežiūrą nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-55).

2.9. Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šiaulių rajono savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tiesioginio aukciono dalyvio bilieto išdavimo paslaugos kainos nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-59).

2.10. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-52).

2.11. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-41).

2.12. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-32).

2.13. Dėl Šiaulių r. Pakapės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-39).

2.14. Dėl Šiaulių r. Šilėnų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-38).

2.15. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-50).

2.16. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-40).

2.17. Dėl Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-31).

2.18. Dėl Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-30).

2.19. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-29).

2.20. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-34).

2.21. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-53).

2.22. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-62).

2.23. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-302 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-33).

2.24. Dėl Kuršėnų vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Kuršėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-54).

2.25. Dėl Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, valdomo patikėjimo teise Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (Šiaulių rajono skyriaus), grąžinimo Šiaulių rajono savivaldybei (sprendimo projektas Nr. TSP-57).

2.26. Dėl turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai „Eterna Vita“ (sprendimo projektas Nr. TSP-56).

2.27. Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-35).

2.28. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-36).

2.29. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-37).

2.30. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono žmonių, sergančių cukriniu diabetu klubas „Venta“ (sprendimo projektas Nr. TSP-51).

2.31. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-61).

2.32. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-42).

2.33. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-49).

2.34. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-48).

2.35. Kiti klausimai, informacija.

Projektus galite rasti čia.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                         Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2020-02-12 13:53