Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA STASIO ANGLICKIO PREMIJOS KONKURSĄ

2023-09-01 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybė kviečia regiono moksleivius bei jų mokytojus dalyvauti Stasio Anglickio premijos konkurse.

Stasio Anglickio premijos tikslas – skatinti Šiaulių regiono mokinių kūrybiškumą ir išsaugoti bei puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą.

Premija skiriama kasmet Šiaulių regiono jauniesiems mokyklinio amžiaus poetams už brandžiausius poezijos kūrinius.

Konkursui gali būti pristatomi visi per pastaruosius metus sukurti poezijos kūriniai (eilėraščiai, poetinės miniatiūros, poemos, kiti, laikantis eiliuotos kalbos reikalavimų, sukurti kūriniai). Gali būti pateikiama papildoma medžiaga apie mokinio kūrybinius pasiekimus, jo laimėtas premijas, išleistas knygas.

Premija yra 600 (šeši šimtai) eurų. Premija skirstoma pagal dvi amžiaus grupes: 5–8 klasių mokiniams; 9–10 klasių ir I–IV gimnazinių klasių mokiniams. Premijoms skirta pinigų suma padalijama pagal dalyvių amžiaus grupes: 200 eurų – 5–8 klasių mokiniams ir tik laureato vadovui (mokytojui) – 100 eurų; 200 eurų – 9–10 klasių ir I–IV gimnazinių klasių mokiniams ir tik laureato vadovui (mokytojui) – 100 eurų. Komisijos nutarimu Premija gali būti padalijama keliems pretendentams.

Dalyviai komisijai darbus pristato iki 2023 m. lapkričio 17 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio progimnaziją (Kapų g. 9, Kuršėnai, Šiaulių r. LT-81154) arba į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Karolio Reisono  g. 4, Šiauliai, LT-76337).

Nominantus atrenka penkeriems metams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija iš ne mažiau kaip penkių narių.  Komisiją gali sudaryti Savivaldybės administracijos Kultūros, Švietimo ir sporto skyrių, Šiaulių rajono ir regiono mokyklų lietuvių kalbos mokytojų, Lietuvos aukštųjų mokyklų, Lietuvių kalbos draugijos, Savivaldybės kultūros įstaigų, Kuršėnų miesto seniūnijos atstovai.

Daugiau informacijos apie Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros ir meno premijas rasite čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/371bb520659611e4b6b89037654e22b1/fUOqmhxHYP

Kontaktiniai asmenys:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Pikturnienė, tel. (8-41) 52 36 95, el. p. daiva.pikturniene@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė, tel. (8-41) 43 99 03,
el. p. margarita.pavilioniene@siauliuraj.lt

Kultūros skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2023-09-01 09:19