Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIIMA PASIŪLYMUS SOCIALINIAMS BUTAMS PIRKTI

2023-09-08 Dalintis

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-895 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo ekonominio ir (ar) socialinio pagrindimo patvirtinimo“ ir 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-911 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų ir vertinimo kriterijų patvirtinimo, būsto pirkimo socialinio būsto fondo plėtrai Šiaulių rajone komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintomis pirkimo sąlygomis.

Perkančioji organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės administracija (kodas 188726051)

Adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, tel. (8 41)  59 66 42

Informacija teikiama: tel. (8 41)  59 66 79, mob. 8 611 22 037, mob. 8 615 23 564

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos

Pirkimo objektai:  butai, skirti savivaldybės socialinio būsto fondui.

Pirkimo objekto trumpas aprašymas: pirkimas skaidomas į 7 dalis.

Šiuo metu vykdomas pirkimas: pagal pirkimo sąlygų II–VI dalis pirkimo objektas – penki vieno kambario butai, kurie gali būti Kuršėnų mieste, Kužių mstl., Ginkūnų k., Kairių mstl., Gruzdžių mstl., arba Meškuičių mstl., Šiaulių r.

Reikalavimai butams:

butas turi būti mūriniame ar blokiniame daugiabučiame name, su įrengta inžinerine įranga komunalinėms paslaugoms (vandentiekis, kanalizacija, centrinio ar autonominio šildymo sistema, karšto vandens tiekimu);

perkamas butas privalo būti inventorizuotas kartu su priklausiniais (rūsiais ir kt.), jei tokie yra. Buto kadastrinių matavimų byla turi atitikti faktinę buto patalpų padėtį;

pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės butams;

butas turi būti geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, dujų, elektros energijos apskaitos prietaisai;

butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės, jis neturi būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta;

neturi būti įsiskolinimų už komunalines pasaugas.

Neperkami:

butai, įsigyti ar renovuoti už kredito įstaigų kreditus ir nebaigti išsimokėti;

bendrabučio tipo gyvenamuosiuose namuose, įrengti palėpėse, pusrūsiuose, kitose negyvenamosios paskirties pastatuose, taip pat nevisiškai įrengti butai;

jei patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis;

butai, kurie Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėję daugiau kaip 60 procentų.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kaina, vieta, patalpų ir jų įrenginių techninė būklė, būsto energinio naudingumo klasė.

Pasiūlymų pateikimo vieta: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 220 kab., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2023 m. rugsėjo 26 d. 11.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos:

  1. Butų pirkimo sąlygas ir pasiūlymo tipinę formą pasiūlymų teikėjai gauna Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 220 kab. Pirkimo sąlygos taip pat skelbiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, nuorodoje „Skelbimai“.
  2. Teikiant pasiūlymus, į pardavimo kainą būtina įskaičiuoti atlyginimą notarui už pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą ir pažymos apie visišką atsiskaitymą išdavimą.
  3. Jeigu butas įsigytas ar renovuotas banko kredito lėšomis, šis kreditas privalo būti išmokėtas.
  4. Užpildytas pasiūlymas su dokumentais pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio užrašoma: „Socialinio būsto pirkimo komisijai. Skelbiamoms deryboms dėl buto (įrašyti dalies Nr.) pirkimo daliai“ ir nurodomas parduodamo būsto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefonas.
  5. Dokumentai voke privalo būti sunumeruoti, susiūti ir pasirašyti pasiūlymo teikėjo.
  6. Jeigu dokumentus pateikia buto savininko atstovas, privalo būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Kandidatai turi pateikti šiuos parduodamo turto dokumentus:

parduodamų gyvenamųjų patalpų nuosavybę įrodančio dokumento kopiją;

kadastrinių matavimų bylos kopiją;

jei turi, gali pateikti buto energinio naudingumo sertifikato kopiją arba buto Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, kuriame būtų pažymėta energinio naudingumo klasė;

nurodo parduodamo turto apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti butą, taip pat kandidato įgalioto asmens, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį);

nurodo buto pradinę pardavimo kainą (skaičiais ir žodžiais);

nurodo terminą, kada įsigytu turtu faktiškai galima pradėti naudotis;

nurodo kitas kandidato siūlomas pirkimo sąlygas.

  1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2023 m. rugsėjo 26 d. 11.15 val.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO, BŪSTO PIRKIMO SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI ŠIAULIŲ RAJONE KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

________________________

Informacija atnaujinta 2023-09-08 10:43