Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

NUOLAT STIPRINAMI RADIACINIO PAVOJAUS STEBĖJIMO IR ANKSTYVOJO PERSPĖJIMO PAJĖGUMAI

2023-03-20 Dalintis

Radiacinio pavojaus stebėjimas ir ankstyvasis perspėjimas yra svarbus elementas vykdant branduolinių ar radiologinių incidentų ir avarijų prevenciją bei užtikrinant aplinkos bei žmonių apsaugą nuo nepageidaujamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), būdamas atsakingas už radiacinio pavojaus stebėjimą ir ankstyvąjį perspėjimą Lietuvoje, skiria ypatingą dėmesį šalies pajėgumams šioje srityje stiprinti. 2021–2022 m. RSC plėtojo radiacinio pavojaus perspėjimo galimybes:

  • atnaujino Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (toliau – RADIS) įrangą (atnaujintos 5 jonizuojančiosios spinduliuotės lygio matavimo aplinkos ore stotys ir 1 – vandenyje stotis) ir joje įdiegė papildomus programinio sistemos valdymo funkcionalumus ir būtinus kibernetinio saugumo elementus;
  • tarptautiniu lygmeniu plėtė radiologinės būklės stebėsenos galimybes – tapo techniniu duomenų teikimo centru tarptautinėse radiacinio monitoringo informacinėse sistemose, kurias administruoja Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija (VBBUSO) ir Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA);
  • gerino technines radiologinės būklės stebėsenos galimybes – įsigijo bei pritaikė radiacinei žvalgybai ant žemės ir iš oro skirtą papildomą mobilią jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo bei matavimo sistemą ir radionuklidų matavimo aerozoliuose sistemą, skirtą matuoti oro radioaktyvųjį užterštumą pasienyje su Baltarusijos Respublika;
  • diegė papildomus pažangesnius sprendimus, skirtus radiologinėms pasekmėms prognozuoti įvykus branduolinėms avarijoms;
  • dalyvavo įvairaus lygio funkcinėse ir stalo pratybose – tobulino įgūdžius vykdyti radiacinę žvalgybą ir prognozuoti radiologines branduolinių avarijų pasekmes kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atsakingomis institucijomis.

RADIS sistema, kurią sudaro 48 jonizuojančiosios spinduliuotės lygio aplinkoje matavimo stotys (44 jonizuojančiosios spinduliuotės lygio matavimo aplinkos ore stotys ir 4 Neries bei Nemuno vandenyse matavimo stotys), yra vienas pagrindinių radiacinio pavojaus stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo įrankių. RSC specialistai nuolat (24/7) stebi RADIS sistemos teikiamus matavimų duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės lygį aplinkoje ir radionuklidų sudėtį, modeliuoja radioaktyviųjų medžiagų sklaidą, analizuoja stebėsenos ir prognozavimo rezultatus.

Išsami informacija

Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, Vilnius
tel.: +370 5 236 1936
www.rsc.lt

Informacija atnaujinta 2023-03-20 15:17