Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIETIMAS ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

2023-11-20 Dalintis

Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus parengtas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. spalio 15 d.) nuostatas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius ne jaunesnius kaip 18 metų fizinius asmenis (toliau – pareiškėjai) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti (toliau – pasiūlymai).

Vieno pareiškėjo teikiamų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas.

Pasiūlyme išdėstytas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršytų 45 tūkst. Eur.

Projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupė, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-86 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupės sudarymo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. spalio 25 d.) (toliau - darbo grupė) atrinks 2 (du) projektus, iš kurių kiekvienam projektui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto bus skiriama iki 45 tūkst. Eur.

Darbo grupės atrinkus projektus įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

Pasiūlymas teikiamas, užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, privaloma užpildyti visas šios formos grafas. Užpildytas pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį pareiškėją. Pasiūlymai priimami el. paštu idejos@siauliuraj.lt.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 20 d. 17 val. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

  • projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, suformuotame Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomame arba valstybiniame žemės sklype, kuris skirtas bendram, viešam naudojimui;
  • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Šiaulių rajono savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus.
  • preliminari projekto sąmata turi būti pagrįsta komerciniu pasiūlymu, patvirtintu komercinio pasiūlymo teikėjo parašu.
  • Su pasiūlymu rekomenduojama pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams, kurie nori teikti pasiūlymus, teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracija iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos:

  • Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Inga Medžidovienė (tel. (8 41) 596 668, el. p. inga.medzidoviene@siauliuraj.lt – bendraisiais administraciniais pasiūlymų teikimo klausimais;
  • Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Edmundas Žalys (tel. (8 41) 596 679, el. p. edmundas.zalys@siauliuraj.lt – infrastruktūros gerinimo ir kūrimo klausimais;
  • Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Jovita Rūkienė (tel. (8 41) 500 016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt – projekto atitikimo galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, teritorijos priklausymo Šiaulių rajono savivaldybei ar valstybei bei kitais architektūros srities klausimais.

Informacija atnaujinta 2023-11-21 16:11