Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIETIMAS DELEGUOTI ATSTOVUS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ PROJEKTAMS VERTINTI 2021 IR 2022 METAIS

2021-04-29 Dalintis

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia Šiaulių rajone registruotas nevyriausybines organizacijas ir kitus juridinius bei fizinius asmenis, dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje, (toliau – Asmenys) deleguoti atstovus į Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklų projektų vertinimo komisiją (toliau – Komisija) dviejų metų kadencijai.

Asmenys gali siūlyti po vieną atstovą šia tvarka:

  • Siūlymą pateikti Administracijai raštu / el. paštu prim@siauliuraj.lt
  • Siūlyme nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (taip patvirtinant siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje į Komisiją)
  • Siūlymą prašome teikti iki 2021 m. gegužės 12 d.

Atrinktais į Komisiją bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia Asmenų atstovų balsavimo teisę turinčių balsų. Vienas Asmenų atstovas susirinkime turės vieno balso teisę.

 

Daugiau informacijos tel. (8 41) 439903, el. paštu rimas.marcinkus@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Rimas Marcinkus

Informacija atnaujinta 2021-04-29 11:44