Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

KVIETIMAS DELEGUOTI ATSTOVUS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS VERTINTI 2021 IR 2022 METAIS

2021-04-29 Dalintis

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia deleguoti Šiaulių rajone registruotų ir sporto srityje veikiančių, bei pagal nuostatus (įstatus) turinčių teisę vykdyti fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo veiklą visuomeninių (nevyriausybinės) organizacijų, viešųjų įstaigų ir organizacijų (toliau – Asmenys)  atstovus į Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų vertinimo komisiją 2 metų kadencijai.

Asmenys gali siūlyti po vieną atstovą šia tvarka:

  • Siūlymą pateikti Administracijai raštu / el. paštu prim@siauliuraj.lt
  • Siūlyme nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (taip patvirtinant siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje į Komisiją)
  • Siūlymą prašome teikti iki 2021 m. gegužės 12 d.

Atrinktais į Komisiją bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia Organizacijos atstovų balsavimo teisę turinčių balsų. Vienas Organizacijos atstovas susirinkime turės 1 balso teisę.

 

Daugiau informacijos tel. (8 41) 432 574, el. paštu rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

Rimantas Čeponis

Informacija atnaujinta 2021-04-29 11:49