Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS DĖL MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ FINANSAVIMO

2024-03-22 Dalintis

Šernai

Iki liepos 1 dienos kviečiame žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus teikti paraiškas dėl kompensacijos už medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įdiegtas prevencines priemones.

Paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo pateikiamos Savivaldybės administracijai užpildant nustatytos formos paraiškos formą ir siunčiant ją registruotu laišku, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai arba pristatant tiesiogiai į Savivaldybės administracijos 203 kab. Paraiškas, pasirašytas elektroniniu parašu, pasirašytas ir skenuotas arba fotografuotas, siųskite el. paštu prim@siauliuraj.lt 

Prie paraiškos svarbu pridėti šiuos dokumentus:

 1. Žemės sklypo planas (schema) su pažymėtomis planuojamomis įgyvendinti prevencijos priemonėmis.
 2. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmata.
 4. Kitus administracijos prašomus dokumentus, susijusius su prevencinių priemonių įgyvendinimu.

Pastaba. Medžiotojų būreliai ir klubai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

 Prevencijos priemonės:

 1. repelentų pirkimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis, paprastasis ąžuolas, karklas, gluosnis, drebulė, šermukšnis, europinis ir karpotasis ožekšnis ir pan.) pirkimas ir įveisimas;
 6. daugiamečių aukštaūgių augalų (pvz., zuikiakrūmis, topinambas (bulvinė saulėgrąža), kmynai, daugiametis pašarinis lubinas ir pan.) pirkimas ir įrengimas aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį (priemonė nerekomenduojama įgyvendinti saugomose teritorijose);
 7. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 9. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 10. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 11. bebraviečių ardymo darbai;
 12. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, pirkimas;
 13. gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).

Daugiau informacijos - T-199 Dėl Prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įgyvendi... (e-tar.lt)

Informacija atnaujinta 2024-03-22 18:07