Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSAS 2020 METAMS

2020-01-08 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektai (toliau – Projektai) teikiami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais (toliau – Aprašas).

Projektai priimami 30 kalendorinių dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Šiaulių rajono savivaldybės tinklapyje.

Dokumentai pateikiami Švietimo ir sporto skyriui adresu V. Montvilos g. 4, Šiauliai, 3 kab., 2 aukštas.

Reikalavimai paraiškoms:

  1. Paraiškas gali teikti įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir veiklą vykdančios Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje bei pagal veiklos nuostatus (įstatus) turinčios teisę organizuoti kūno kultūros ir sporto renginius.
  2. Vienas Pareiškėjas tais pačiais kalendoriniais metais gali pateikti:

2.1. pagal Aprašo 23.1 papunktyje nurodytą prioritetą vieną Projekto paraišką žaidimų komandai ir vieną Projekto paraišką individualiai sporto šakai;

2.2. pagal Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą prioritetą vieną Projekto paraišką.

  1. Vadovaujantis Aprašo 10 p. :

- paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas);

- teikiamas projekto originalas, tituliniame lape pažymint „Originalas“, pasirašant pareiškėjo vadovui ir projekto vadovui, patvirtintas antspaudu;

- pridedant: registravimo pažymėjimo kopiją, įstatų (nuostatų) kopiją (jei Pareiškėjai teikia Paraišką pirmą kartą arba yra pakeisti organizacijos įstatai), projektą įgyvendinant su partneriais, pridedama bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas, garantiniai raštai, jei gautas finansavimas iš kitų šaltinių.

  1. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.
  2. Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos posėdyje 2019 m. spalio 18 d. protokoliniu nutarimu         Nr. KO-183(3.48) patvirtintos sporto šakų prioritetų sąrašas:

Komandinės sporto šakos:

-vyrų krepšinis (dalyvavimas, vienoje iš trijų lygų: Lietuvos krepšinio (LKL), Nacionalinėje krepšinio (NKL), Regionų krepšinio (RKL);

- futbolas (dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos II lygoje);

- virvės traukimas (dalyvavimas Lietuvos čempionate).

Individualios sporto šakos: lengvoji atletika, jėgos trikovė, kiokušin karate, svarsčių kilnojimas, graikų-romėnų imtynės, rankų lenkimas (dalyvavimas jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose ir taurėse).

Jei per nustatytą terminą dokumentai nebus pristatyti, paraiška nevertinama.

Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. T-358

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Rimantas Čeponis, tel. (8 41) 43 25 74, el. p. rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2020-01-08 10:55