Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

ĮVERTINTA RADONO RIZIKA DARBO VIETOSE

2023-01-23 Dalintis

Radonas yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi uždarose erdvėse bei pastatuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, ypač polonis (214Po, 18Po), švinas (214Pb) ir bismutas (214Bi), kurie spinduliuoja alfa daleles. Nepaisant, kad iškvepiant radonas iš kvėpavimo takų pasišalina, tačiau didelė jo skilimo produktų dalis nusėda  kvėpavimo takuose, švitina kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų, plaučių vėžinių susirgimų.

Radiacinės saugos centras (toliau  – RSC), siekdamas įvertinti, ar dirbantieji nepatiria papildomos apšvitos dėl darbo vietų patalpų ore esančio radono, 2022 m. atliko 99 radono aktyvumo koncentracijos tyrimus ir 26-iose įmonėse ištyrė 159-ias darbo vietas (Vilniaus ir Klaipėdos miestų, Vilniaus, Kauno, Ignalinos, Šilalės, Ukmergės, Kretingos, Akmenės, Skuodo, Anykščių, Šakių, Rokiškio, Varėnos, Jonavos, Lazdijų ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse). RSC specialistai nustatė, kad 11-oje įmonių radono aktyvumo koncentracija darbo vietose, įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme bei pirmuose aukštuose, viršijo Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 nustatytą atskaitos lygį  – 300 Bq/m3. Tokius tyrimų rezultatus lėmė kelios priežastys: dažniausiai tokiose patalpose nėra įrengtos mechaninės patalpų oro vėdinimo sistemos, jose darbuotojai praleidžia ne visą darbo dieną arba patalpos naudojamos dar rečiau, todėl patalpos nepakankamai vėdinamos ir susidaro sąlygos kauptis radonui. Toms įmonėms, kuriose nustatyta atskaitos lygį viršijanti radono aktyvumo koncentracija, rekomenduota įdiegti radono mažinimo priemones – reguliariai vėdinti patalpas prieš naudojimą ir naudojant, jeigu patalpoje yra mechaninis vėdinimas  – pagal galimybes padidinti vėdinimo intensyvumą, o jeigu tokio vėdinimo nėra, jį įdiegti. Šios rekomendacijos skirtos radiacinei saugai patalpose optimizuoti. Įdiegus radono mažinimo priemones, rekomenduojama atlikti pakartotinius radono tyrimus.

Su Radono patalpų ore nulemtos žmonių apšvitos vertinimo 2017–2023 metų programos 2022 m. ataskaita galite susipažinti čia.

Informacijos apie radono riziką, RSC parengtus lankstinukus ir informacinius biuletenius, taip pat nuorodas į mokslines publikacijas, interaktyvų Lietuvos radono žemėlapį galima rasti RSC interneto svetainės skilties „Gyventojams“ nuorodoje „Radono skleidžiama apšvita“.

RSC primena, kad gyventojai ir darbdaviai, norintys atlikti radono tyrimus gyvenamosiose ar darbo patalpose, gali kreiptis į RSC el. paštu rsc@rsc.lt arba telefonu Vilniuje 8 5 236 19 36.

Informacija atnaujinta 2023-01-23 09:36