Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ

2023-05-24 Dalintis

Informuojame, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Šiaulių raj. savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt.

Plano rengėjas  – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Vakarų Lietuvos 2 grupės vadovą Dainių Umbrasą el. p. dainius.umbrasas@registrucentras.lt arba tel. +370 658 56753.

Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Šiaulių raj. savivaldybės teritorijos  magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai

 

Ministerijos pritarimas

Aiškinamasis raštas

Šiaulių raj. sav. planas

Priedai

Registrų centro informacija

Informacija atnaujinta 2023-05-24 14:36