Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMO

2021-11-26 Dalintis

Nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra. Jau patvirtinti reikalavimai personalo išsilavinimui bei patalpoms, reikalingoms akredituotai socialinei priežiūrai teikti.

Akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms priskiriamos:
•    pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims ar šeimoms;
•    socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas (šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, dienos centre ar asmens namuose);
•    neįgaliųjų, senyvo amžiaus ar socialinę riziką patiriančių asmenų ir šeimų apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
•    laikinas apgyvendinimas nakvynės namuose;
•    intensyvi krizių įveikimo pagalba (įvykio vietoje, socialinių paslaugų įstaigos ir kt.);
•    laikinas apnakvindinimas laikino apnakvindinimo įstaigose;
•    psichosocialinė pagalba psichosocialinės pagalbos centre arba šeimos paramos centre;
•    pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
•    neįgaliųjų ar socialinę riziką patiriančių asmenų apgyvendinimas apsaugotame būste.

Vaikų dienos socialinę priežiūrą nuo šių metų pradžios jau teikia tik akredituotas paslaugas teikiančios įstaigos.

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turi iki 2021-12-06 pateikti prašymą ir kitus dokumentus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu socparam@siauliuraj.lt.  Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas suteikiama teikti 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti. Nustačius pažeidimus, teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą gali būti sustabdoma.

Daugiau informacijos apie socialinės priežiūros akreditavimo tvarką galima rasti pateikiamoje nuorodoje A1-622 Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt), apie akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus – A1-492 Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo (e-tar.lt).

Šiaulių rajono savivaldybėje socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

PRAŠYMAS LEISTI TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

DEKLARACIJA

Informacija atnaujinta 2021-11-26 09:42