Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNAIČIŲ PAKARTOTINIŲ RINKIMŲ GRAFIKO SENIŪNIJOJE PATVIRTINIMO

2023-09-11 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNIJOS

SENIŪNAS

ĮSAKYMAS

DĖL KURŠĖNŲ MIESTO SENIŪNAIČIŲ PAKARTOTINIŲ RINKIMŲ GRAFIKO SENIŪNIJOJE PATVIRTINIMO

2023 m. rugsėjo     d. Nr. VK21-   

Kuršėnai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 13 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 1 d. potvarkiu Nr. M-144 „Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams“, Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 9, 27  punktais,

t v i r t i n u  Kuršėnų miesto seniūnaičių pakartotinių rinkimų grafiką:

SENIŪNAITIJA

RINKIMŲ BŪDAS, DATA IR LAIKAS

RINKIMŲ VIETA

KANDIDATŲ IŠKĖLIMO LAIKOTARPIS

Ringuvėnų seniūnaitija

Apklausa raštu

2023-10-02

8.00 iki 18.00 val.

Kuršėnų miesto seniūnija,  

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai 

Nuo

2023-09-11 iki

2023-09-22

Gedimino seniūnaitija

Apklausa raštu

2023-10-02

8.00 iki 18.00 val.

Kuršėnų miesto seniūnija,  

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai 

Nuo

2023-09-11 iki

2023-09-22

Centro seniūnaitija

Apklausa raštu

2023-10-02

8.00 iki 18.00 val.

Kuršėnų miesto seniūnija,

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai 

Nuo

2023-09-11 iki

2023-09-22

Gimnazijos seniūnaitija

Apklausa raštu

2023-10-02

8.00 iki 18.00 val.

Kuršėnų miesto seniūnija,     

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai 

Nuo

2023-09-11 iki

2023-09-22

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Seniūnas                                                                                                               Vytautas Gedmontas

Informacija atnaujinta 2023-09-11 14:42