Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

2023-11-20 Dalintis

 Informuojame, kad gavome UAB „Sweco Lietuva“ parengtą LITGRID AB planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – 110 kV OL Kuršėnai–Kanteikiai rekonstravimas, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-11-17.

  1. PŪV organizatoriaus pavadinimas: LITGRID AB.
  2. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: 110 kV OL Kuršėnai–Kanteikiai rekonstravimas.
  3. PŪV vieta: Akmenės raj. sav. OL rekonstruojama: Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje esančių Kanteikių, Rudausių ir Mergeluičių kaimų teritorijose; Kruopių seniūnijoje esančio Pagervių kaimo teritorijoje; Papilės seniūnijoje esančių Kinkių I, Kinkių II ir Klašių kaimų teritorijose. Šiaulių raj. sav. OL rekonstruojama: Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje esančių Agilių, Strazdų, Nugarių, Pakštelių, Gedinčių, Ringuvėnų, Ringuvėlės, Drąsučių, Užmiesčio, Pakuršėnų, Medvalakės ir Gergždelių kaimų teritorijose; Kuršėnų miesto seniūnijoje esančio Kuršėnų miesto teritorijoje.
  4. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1AK7pxQuPZTz8ZZndS18-2bqaPo6_WSLs arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Šiaulių apskritis (33);
  5. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2023-11-20 16:24