Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO MIŠKO ŽEMĖS SKLYPE

2023-09-19 Dalintis


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO MIŠKO ŽEMĖS SKLYPE

2023 m. rugsėjo  15  d. Nr. M-494

Šiauliai

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas į Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 13 bei Beno Petraičio  2023-08-30 prašymą:

  1. Apriboju iki leidimo, išduoto Aplinkos apsaugos agentūros, aptvarui įrengti galiojimo pabaigos fizinių asmenų lankymąsi žemės ūkio paskirties žemės  sklypo (kadastrinis Nr. 9122/0002:107, unikalus Nr.9122-0002-0107), Bartkūnų k. Gruzdžių sen., Šiaulių r.  sav.,  dalyje – miško žemės plote 1,60 ha, kuriame planuojama įrengti aptvarą (voljerą) laukiniams gyvūnams laikyti.
  2. N u r o d a u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriui paskelbti potvarkį Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                          Česlovas Greičius

Informacija atnaujinta 2023-09-19 10:29