Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO  SEZONO PABAIGOS

2022-05-05 Dalintis

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO  SEZONO PABAIGOS

2022 m. gegužės   4 d. Nr. A-749

Šiauliai

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 65 punktais:

  1. Nustatau

            1.1. 2021 – 2022 metų šildymo sezono pabaigą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje – 2022 m. gegužės 5 – 6 dienomis;

          1.2. šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų ir raštu suderinę su šilumos tiekėju. 

  1. Pavedu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajai specialistei Stanislavai Bartkuvienei paskelbti šį įsakymą Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

           Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                                                                                                                  Gipoldas Karklelis

Informacija atnaujinta 2022-05-05 11:25