Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS 2022 METAMS

2021-10-04 Dalintis

Organizuojamo konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savaraniškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Šiaulių rajono savivaldybė 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti planuoja skirti 87 586 Eur.

Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 27000,00 Eur

Mažiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma –   5000,00 Eur

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai (galite rasti pagal šią nuorodą)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7

Finansavimo prioritetai:

  1. pareiškėjas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 8.1 – 8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
  2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
  3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį  darbuotoją ar socialinio   darbuotojo padėjėją ir  (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Projektų paraiškos savivaldybei turi būti siunčiamos el. paštu socparam@siauliuraj.lt  nuo 2021 m. spalio 5 d.  iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku

Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais pareiškėjams teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku

Irena Simanauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 41) 59 66 89

El. paštas irena.simanauskiene@siauliuraj.lt

Virginija Kutkevičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus

vyresnioji specialistė

Tel. (8 41) 59 66 91

El. paštas virginija.kutkeviciene@siauliuraj.lt

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

                     V      8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos formą (Nuostatų 2 priedas) ir Pareiškėjo deklaracijos formą (Nuostatų 3 priedas) galite rasti pagal šią nuorodą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7

(žiūrėti Nuostatų priedus)

Informacija atnaujinta 2021-10-25 16:14