Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI 2023 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOJE NUMATYTUS LAIKINUOSIUS DARBUS

2023-03-30 Dalintis

Darbdavių atranka vykdoma 11 asmenų įdarbinti. Vidutinė vieno asmens darbų trukmė 3 mėnesiai (65 d. d.).

Atrankos dalyviai

Atrankoje gali dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdantys darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programoje numatytus laikinuosius darbus.

Programoje numatyti darbai

 1. Valstybinės reikšmės parkų, draustinių, istorijos, archeologijos ir kultūros objektų, gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų šienavimo, vejos pjovimo, gėlynų sodinimo, ravėjimo, krūmų retinimo, medžių genėjimo, lapų ir kitų augalinių atliekų sutvarkymo, šiukšlių surinkimo ir kiti laikino pobūdžio su želdinių priežiūra susiję darbai.
 2. Sniego kasimas, ledo nuvalymas nuo takų, smėlio barstymas, sniego šlavimas ir kiti laikino pobūdžio su sniego pašalinimu susiję darbai valstybinės reikšmės parkų, draustinių, istorijos, archeologijos ir kultūros objektų, gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose.
 3. Gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, istorijos ir kultūros paveldo, parkų, muziejų, kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų, esančių valstybinėje žemėje, aplinkos tvarkymo darbai.
 4. Savivaldybei priskirtų patikėjimo teise valdyti kelio statinių ir kitų viešo naudojimo objektų smulkaus remonto ir teritorijų šienavimo, šiukšlių surinkimo po žiemos ir kiti laikino pobūdžio darbai.
 5. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių laikino pobūdžio smulkaus remonto, priežiūros ir aplinkos tvarkymo darbai.

Laikinųjų darbų finansavimas

                      Šiaulių rajono savivaldybė už kiekvieną įdarbintą asmenį darbdaviams kompensuoja už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą) išlaidas.

Darbdavių atrankos kriterijai

 1. Įsipareigojimas po laikinųjų darbų neterminuotai įdarbinti tuos pačius programos dalyvius.
 2. Įsipareigojimas po laikinųjų darbų įdarbinti pagal terminuotą darbo sutartį tuos pačius programos dalyvius ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
 3. Darbuotojų skaičius, reikalingas laikiniesiems darbams įgyvendinti.
 4. Numatomas įdarbinti asmenų skaičius šaltuoju metų laiku (I ir IV metų ketvirčiais).
 5. Patirtis organizuojant laikinuosius darbus (įskaitant viešuosius darbus).
 6. Paskutinių praėjusių metų laikinųjų darbų lėšų įsisavinimas procentais.

Privalomi pateikti dokumentai

 1. Pasiūlymas dėl laikinųjų darbų įgyvendinimo.
 2. Lėšų poreikis laikiniesiems darbams.
 3. Dokumentas, patvirtinantis juridinio asmens statusą.

                      Pateikta medžiaga turi būti pasirašyta juridinio asmens atstovo ir patvirtinta juridinio asmens antspaudu.

Dokumentų pateikimo terminas ir tvarka

                      Dokumentus pateikti iki 2023 m. balandžio 5 d. (įskaitytinai) Šiaulių rajono savivaldybės administracijai adresu - Vilniaus g. 263, Šiauliai, 219 kab. arba el. p. birute.jurkaitiene@siauliuraj.lt. Kontaktinis asmuo Birutė Jurkaitienė, tel. 8 (41) 59 66 58.

Lėšų poreikio blankas

Pasiūlymo blankas

 

Informacija atnaujinta 2023-03-30 14:41