Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA ŠIAULIŲ REGIONO STASIO ANGLICKIO IR VYTAUTO VITKAUSKO PREMIJŲ  KONKURSUS

2021-10-01 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybė kviečia regiono moksleivius bei jų mokytojus dalyvauti Stasio Anglickio ir Vytauto Vitkausko premijų konkursuose.

Stasio Anglickio premijos tikslas – skatinti Šiaulių regiono mokinių kūrybiškumą ir išsaugoti bei puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą.

Premija skiriama kasmet Šiaulių regiono jauniesiems mokyklinio amžiaus poetams už brandžiausius poezijos kūrinius.

Konkursui gali būti pristatomi visi per pastaruosius metus sukurti poezijos kūriniai (eilėraščiai, poetinės miniatiūros, poemos, kiti, laikantis eiliuotos kalbos reikalavimų, sukurti kūriniai). Gali būti pateikiama papildoma medžiaga apie mokinio kūrybinius pasiekimus, jo laimėtas premijas, išleistas knygas.

Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos, visuomeninės organizacijos, literatų susivienijimai, literatų klubai, būreliai, mokytojai, taip pat ir patys autoriai. Premijos dydis - 400 eurų. Ji skirstoma pagal dvi amžiaus grupes: 200 eurų - V–IX klasių mokiniams ir 200 eurų X–XII klasių mokiniams.

Dalyviai komisijai darbus pristato iki š. m. gruodžio 1 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą (Kapų g. 9, Kuršėnai) arba į Švietimo ir sporto skyrių (Karolio Reisono  g. 4, Šiauliai).

Vytauto Vitkausko premijos tikslas – skatinti Šiaulių regiono mokinių – jaunųjų filologų kūrybiškumą, aktyvinti jaunuosius filologus imtis nagrinėti aktualius lietuvių kalbos bei literatūros klausimus, mokyti kurti ir analizuoti prozos tekstus, tęsti 2005 metais kalbininko Vytauto Vitkausko pradėtą tradiciją.

Premija skiriama kas dvejus metus Šiaulių regiono jauniesiems mokyklinio amžiaus filologams už brandžiausius filologinius kūrinius ir už filologinę veiklą šalyje, regione, rajone ir mokykloje.

Pareiškėjai pateikia per pastaruosius metus sukurtus pretendento filologijos kūrinius (rašiniai, įspūdžiai, įvairūs prozos tekstai, spaudoje publikuoti darbeliai ir pan.) bei lietuvių kalbos mokytojo rekomendaciją, kurioje nurodoma informacija apie mokinio filologinę veiklą šalyje, rajone, mokykloje. Gali būti pateikiama papildoma medžiaga apie mokinio kūrybinius pasiekimus, jo laimėtas premijas, išleistas knygas.

Premijai, kurią sudaro 400 eurų, gauti gali būti pristatomi X – XII klasių mokinių darbai.

Dalyviai Komisijai darbus pristato iki š. m. gruodžio 1 d. į Švietimo ir sporto skyrių (Karolio Reisono  g. 4, Šiauliai) arba Šiaulių r. Lauryno Ivinskio gimnaziją (V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai).

Konkursų nominantus renka penkeriems metams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip penkių narių Komisija, į kurios sudėtį įeina Savivaldybės administracijos Kultūros, Švietimo ir sporto skyrių, Šiaulių rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojų, Savivaldybės kultūros įstaigų ir Kuršėnų miesto seniūnijos atstovai.

Kontaktiniai asmenys:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus

tel. (8-41) 52 36 96, el. p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt; vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė,
tel. (8-41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė,
tel. (8-41) 43 99 03  el. p. margarita.pavilioniene@siauliuraj.lt

Kultūros skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2021-10-01 15:30