Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios ir biudžetinės įstaigos

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 25 d. potvarkis Nr. M-44  „DĖL VEIKLOS TIKSLŲ, UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIUI 2023-2026 METŲ LAIKOTARPIUI"

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. M-818 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO KATEGORIJOS NUSTATYMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-165 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS IR KITŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės 2021 m. rugsėjo 8 d. mero potvarkis Nr. M-43 „DĖL BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PRAŠYMŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-157 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

Dėl viešosios įstaigos, kurios savininkinkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, taisyklių patvirtinimo

Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų prašymų, susijusių su darbo santykiais, pateikimo tvarkos aprašas

 

Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos

Eil.Nr.

Pavadinimas

Kodas

Vadovas

Kontaktai

1.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

188726051

Gipoldas Karklelis

Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41)  596 642
Mob. +370 640 61 199
Faks. (8 41)  523 886
El. p.  prim@siauliuraj.lt

2.

Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

188694543

Saulius Mickus

K. Reisono g. 4, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41 )  596 671
Faks. (8 41)  596 671
El. p.  kontrole@siauliuraj.lt

3.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

188210679

Gertrūda Gulbinaitė

Ventos g. 11A, LT-81157 Kuršėnai,
Šiaulių r.
Tel. (8 41)  523 698
 El. p. siauliurajonokc@gmail.com

4.

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka

190041752

Ingrida Klupšaitė

Vytauto g. 1, LT-81182 Kuršėnai,
Šiaulių r.
Tel. (8 41) 390 173
El. paštas info@srsvb.lt

5.

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

145783783

Danguolė Kraskauskienė

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai,  Šiaulių raj.
Tel. (8 41)  596 684
Mob. +370 617 53 247 
El. p. danguole.kraskauskiene@spcpaslaugos.lt

https://siauliurajonospc.lt/

6.

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras

145797046

Vaida Markauskienė

Gedimino g. 4A, LT-81181 Kuršėnai,
Šiaulių raj.
Tel. (8 41)  399 415
Faks. (8 41)  399 441
El. p.  vaida.markauskiene@siauliuraj.lt
http://www.srspc.lt

7.

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

175895998

Rolandas Spulginas

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156
Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. (8 41)  583 218
Faks. (8 41)  583 218
El. p. erika.kadauskiene@siauliuraj.lt

8.

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

300596845

Birutė Poškienė

Ventos g. 7A, LT-81157 Kuršėnai,
Šiaulių r.
Tel. (8 41)  583 422
Faks. (8 41)  583 422
El. p.  birutepos@gmail.com

 9.

Šiaulių r.  švietimo pagalbos tarnyba

304626563


Rasa Piežienė

V. Dambrausko g. 17-2, LT-81183
Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. (8 41) 580 813
Mob. +370 675 24 482
El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt
https://www.srspt.eu/

  10. 

 Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

ATASKAITOS

303583358 

Giedrė Budinienė

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81184
Kuršėnai, Šiaulių r. 
Mob. 8 683 27 615
El. p.  vsb.siauliuraj@gmail.com
http://siauliurvsb.lt/

11.

Kuršėnų šeimos namai

190087696 

 Feliksas Rudzinskas

Pramonės g. 2, LT- 81122 Kuršėnų m., Šiaulių r.
Tel./faks. (8 41) 508 300
El. p. kursenuvgn@gmail.com
www.kursenuvgn.siauliai.lm.lt 

12.

Aukštelkės socialinės globos namai

290791630

Janina Baranauskaitė

Poilsio g. 15, Aukštelkės k., LT-80180 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 371 267
El. p. info@aukstelkesgn.lt
www.aukstelkesgn.lt

Šiaulių rajono viešosios įstaigos, kuriose Šiaulių rajono savivaldybei priklauso visas ar dalis įstaigos kapitalo

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Identifikavimo numeris (kodas)

Vadovas

Kontaktai

 1.


Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

 145787276

 Žilvinas Šilgalis

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai
Tel. (8 41)  520 002
El. p. info@sratc.lt

 2.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras 

Įstatai

Paslaugų kainos

Metiniai planai

ATASKAITOS

 145799054

   Kristina Duseikaitė-Pekštienė

J.Basanavičiaus g. 7, LT-81183 Kuršėnai,
Šiaulių r.
Tel. (8 41) 584 486
El. paštas tvic@siauliuraj.lt

Domantų k. 15 Meškuičių sen. Šiaulių r.
Tel. (8 41) 370 860
El. p. siauliuraj@gmail.com
www.siauliurajonas.lt 

3.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras

Įstatai

ATASKAITOS

306673280

Zita Jablonskienė

J. Basanavičiaus g. 18, LT-81183 Kuršėnai, Šiaulių r.

El. p. direktorius@kursenai-medicina.lt

4.

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

 301739602

   Virginija Norvaišienė

Durpynų g. 10, LT-81171 Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. (8 41)  580 778
Faks. (8 41)  580 778
El. p. dienoscentras.kursenai@gmail.com
d.centras.direktore@gmail.com
www.dienoscentraskursenai.lt

5. 

Šiaulių regiono plėtros taryba

305692484

 

Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai

Š I A U L I Ų   R A J O N O   S A V I V A L D Y B Ė S   M O K Y K L O S 

Informacija atnaujinta 2024-04-26 15:57