Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios ir biudžetinės įstaigos

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-165 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS IR KITŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės 2021 m. rugsėjo 8 d. mero potvarkis Nr. M-43 „DĖL BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PRAŠYMŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-157 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

Dėl pavedimo šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

Dėl viešosios įstaigos, kurios savininkinkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, taisyklių patvirtinimo

Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų prašymų, susijusių su darbo santykiais, pateikimo tvarkos aprašas

Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistema

Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos

Eil.Nr.

Pavadinimas

Kodas

Vadovas

Kontaktai

1.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

188726051

Gipoldas Karklelis

Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai,
tel. (8 41)  59 66 42, mob. +370 640 61199
faks. (8 41)  52 38 86,
el. p.  prim@siauliuraj.lt

 

2.

Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

188694543

Saulius Mickus

K. Reisono g. 4, LT-76337 Šiauliai,
tel. (8 41 )  59 66 71,
faks. (8 41)  59 66 71,
el. p.  kontrole@siauliuraj.lt

 

3.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

188210679

Jovita Lubienė

Ventos g. 11A, 81157 Kuršėnai, Šiaulių r.,
tel. (8 41)  52 36 98,
 el. p. siauliurajonokc@gmail.com,
lubienejovita@gmail.com

 

4.

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka

190041752

Ingrida Klupšaitė

Vytauto g. 1, Kuršėnai,
Šiaulių r., LT-81182
tel. (8 41) 52 51 02
el. paštas info@srsvb.lt

 

5.

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

145783783

Danguolė Kraskauskienė

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai,  Šiaulių rajonas
tel. (8 41)  59 66 84, mob. +370 617 53247, 
el. p. danguole.kraskauskiene@spcpaslaugos.lt

https://siauliurajonospc.lt/

6.

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras

145797046

Vaida Markauskienė

Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas
tel. (8 41)  39 94 15,
faks. (8 41)  39 94 41,
el. p.  vaida.markauskiene@siauliuraj.lt
http://www.srspc.lt

 

7.

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

175895998

Rolandas Spulginas

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156
Kuršėnai, Šiaulių r.
tel. (8 41)  58 32 18,
faks. (8 41)  58 32 18,
el. p. erika.kadauskiene@siauliuraj.lt

 

8.

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

300596845

Birutė Poškienė

Ventos g. 7A, LT-81157 Kuršėnai,
Šiaulių r.,
tel. (8 41)  58 34 22,
faks. (8 41)  58 34 22,
el. p.  birutepos@gmail.com

 

 9.

Šiaulių r.  švietimo pagalbos tarnyba

304626563


Rasa Piežienė

V. Dambrausko g. 17-2, LT-81183
Kuršėnai, Šiaulių r.,
tel. (8 41) 58 08 13,
mob. +370 675 24482.
el. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt
https://www.srspt.eu/

 

  10. 

 Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

303583358 

Giedrė Budinienė

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81184
Kuršėnai, Šiaulių r., 
mob. 8 683 27 615,
el. p.  vsb.siauliuraj@gmail.com
http://siauliurvsb.lt/

 

11.

Kuršėnų šeimos namai

190087696 

 Feliksas Rudzinskas

Pramonės g. 2, Kuršėnų m., Šiaulių r.
LT- 81122
Tel./faks.: (8 41) 508300
el. p. kursenuvgn@gmail.com
www.kursenuvgn.siauliai.lm.lt 

Šiaulių rajono viešosios įstaigos, kuriose Šiaulių rajono savivaldybei priklauso visas ar dalis įstaigos kapitalo

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Identifikavimo numeris (kodas)

Vadovas

Kontaktai

1.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

175874865

Direktorė Vilma Plaušinaitienė

Stebėtojų taryba

J. Basanavičiaus g. 6,
Kuršėnai, LT-81183
Šiaulių r. sav.
Tel. (8 41)  58 29 54
Mob. 8 675 65 880
Faks. (8 41)  58 57 37
El. p. vilma.plausinaitiene@siauliurpspc.lt

2.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija

 

175892888

Direktorė Zita Jablonskienė

Stebėtojų taryba

S. Dariaus ir S. Girėno g. 19A, Gruzdžiai, Gruzdžių sen.,
LT-81421 Šiaulių r. sav.
Tel. / Faks. (8 41)  37 24 05
Mob. 8 686 70 204
El. p. gruzd.ambulat@gmail.com

http://gruzdziuambulatorija.lt/

3.

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė

 

175875052

Direktorė Zita Jablonskienė

Stebėtojų taryba

J. Basanavičiaus g. 6,
Kuršėnai, LT-81183
Šiaulių r. sav.
Tel. (8 41) 58 14 51
Mob. 8 613 58 372
Faks. (8 41)  58 57 41
El. p. direktorius@kursenai-medicina.lt

 4.


Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

 145787276

 Žilvinas Šilgalis

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai
Tel. (8 41)  52 00 02
El. p. info@sratc.lt

 5.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras 

Įstatai

Paslaugų kainos

Metiniai planai

ATASKAITOS

2021 metų veiklos užduotys 

 145799054

   Kristina Duseikaitė-Pekštienė

J.Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r. Tel. (8 41) 58 44 86
El. paštas tvic@siauliuraj.lt

Domantų k. 15 Meškuičių sen. Šiaulių r. Tel. (8 41) 37 08 60
El. p. siauliuraj@gmail.com
www.siauliurajonas.lt 

 6.

Viešoji įstaiga ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

 301739602

   Virginija Norvaišienė

Durpynų g. 10, LT-81171 Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. (8 41)  58 07 78
Faks. (8 41)  58 07 78
El. p. dienoscentras.kursenai@gmail.com
d.centras.direktore@gmail.com
www.dienoscentraskursenai.lt

7. 

Šiaulių regiono plėtros taryba

305692484

 

Vilniaus g. 263, Šiauliai

Š I A U L I Ų   R A J O N O   S A V I V A L D Y B Ė S   M O K Y K L O S 

Informacija atnaujinta 2023-02-15 10:50