Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės valdomos įmonės

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-12 „DĖL LENGVATŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS NUSTATYMO IR KOMPENSACIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ MOKĖJIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-403 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAINŲ PATVIRTINIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-402 "DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio  8 d. įsakymas Nr. A-2019 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

DĖL AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE

DĖL PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS UŽDAROSIOMS AKCININĖMS BENDROVĖMS TEIKIANT DOKUMENTUS TIKSLINIŲ LĖŠŲ, GAUTŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PANAUDOJIMUI ĮFORMINTI

BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ, TURINTI DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ, YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS STRATEGIJOS RENGIMO REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS ĮMONĖMS

Dėl uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė arba dalininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos priežiūros ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-368 „DĖL PRITARIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI ĮSIGYTI DU NAUJUS AUTOBUSUS“

Šiaulių rajono savivaldybės valdomos bendrovės 

Pavadinimas

Kodas

Vadovas

Kontaktai

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

ATASKAITOS

Paslaugų teikimo įkainiai

Veikla ir rezultatai

Įstatai​

Kategorijos nustatymas

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2023-2026 m.)

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2019-2022 m.)

2019–2023 metų veiklos strateginis planas

Įstatinio kapitalo padidinimas

175606358

Vytautas Budrys

Sodo g. 18, LT-81178 Kuršėnai, Šiaulių raj.

tel. (8 41)  58 11 95;
faks. (8 41)  58 46 31;
el. p. info@kursenai-ku.lt

UAB ,,Kuršėnų vandenys"

ATASKAITOS

Veikla ir rezultatai

Paslaugų bazinės kainos:
UAB „Šiaulių vandenys“;
UAB „Kuršėnų vandenys“

Įstatai

Kategorijos nustatymas

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2023-2026 m.)

Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių raštas

2019-2023 m. veiklos planas

2019-2023 m. veiklos ir plėtros planas

Įstatinio kapitalo padidinimas

301507301

Silvas Gedaminskas

Gergždelių g. 44, LT-81140 Kuršėnai, Šiaulių raj.

tel. (8 41)  58 20 93;
faks. (8 41)  50 80 88;
el. p. kursenuvandenys@uabkv.lt

UAB Kuršėnų autobusų parkas

ATASKAITOS

Veikla ir rezultatai

Įstatai

Kategorijos nustatymas

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2023-2026 m.)

Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių raštas

Įstatinio kapitalo padidinimas

2019-2022 m. veiklos strateginis planas

175700829

Vidmantas Šulčius

Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai, Šiaulių raj.

tel. / faks. (8 41)  58 12 69
el. p.  aparkas85@gmail.com

http://www.kursenuap.lt/ 

Informacija atnaujinta 2023-09-01 11:25