Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės valdomos įmonės

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 14 d. sprendimas Nr. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ RAŠTŲ RENGIMO, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STRATEGIJŲ RENGIMO, VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO IR JŲ REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 13 d. potvarkis Nr. M-363 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO"

UAB "Šiaulių vandenys" 2024 m. sausio 31 d. raštas Nr. S-270 "DĖL VIDUTINIO SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO" (Šiaulių miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, Šiaulių rajono savivaldybės Aukštelkės, Ginkūnų, Vijolių kaimuose ir kitose vietovėse).

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. sausio 2 d. raštas Nr. R2-(V)-40 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTOS INFORMACIJOS PATEIKIMO​"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-386 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-403 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-12 „DĖL LENGVATŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS NUSTATYMO IR KOMPENSACIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ MOKĖJIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-403 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAINŲ PATVIRTINIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-402 "DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio  8 d. įsakymas Nr. A-2019 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

DĖL PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS UŽDAROSIOMS AKCININĖMS BENDROVĖMS TEIKIANT DOKUMENTUS TIKSLINIŲ LĖŠŲ, GAUTŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PANAUDOJIMUI ĮFORMINTI

BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ, TURINTI DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ, YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS STRATEGIJOS RENGIMO REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS ĮMONĖMS

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-368 „DĖL PRITARIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI ĮSIGYTI DU NAUJUS AUTOBUSUS“

Šiaulių rajono savivaldybės valdomos bendrovės 

Pavadinimas

Kodas

Vadovas

Kontaktai

Valdyba

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

ATASKAITOS

Paslaugų teikimo įkainiai

Veikla ir rezultatai

Įstatai​

Kategorijos nustatymas

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2023-2026 m.)

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2019-2022 m.)

2019–2023 metų veiklos strateginis planas

Įstatinio kapitalo padidinimas

175606358

Virginijus Šimkus

Sodo g. 18, LT-81178 Kuršėnai,
Šiaulių raj.

Tel. (8 41)  581 195
El. p. info@kursenai-ku.lt

Interneto svetainė
https://www.kursenai-ku.lt/

Nesudaroma

UAB ,,Kuršėnų vandenys"

ATASKAITOS

Veikla ir rezultatai

Paslaugų bazinės kainos:
UAB „Šiaulių vandenys“;
UAB „Kuršėnų vandenys“

Įstatai

Kategorijos nustatymas

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2023-2026 m.)

Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių raštas

2019-2023 m. veiklos planas

2019-2023 m. veiklos ir plėtros planas

Įstatinio kapitalo padidinimas

2024 metams vidutinis suvartojamo geriamo vandens kiekis vienam gyventojui

301507301

Silvas Gedaminskas

Gergždelių g. 44, LT-81140 Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel. (8 41)  58 20 93
El. p. kursenuvandenys@uabkv.lt

Interneto svetainė https://www.kursenuvandenys.lt/

Nesudaroma

UAB Kuršėnų autobusų parkas

ATASKAITOS

Veikla ir rezultatai

Įstatai

Kategorijos nustatymas

Šiaulių raj. savivaldybės lūkesčių raštas (2023-2026 m.)

Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių raštas

Įstatinio kapitalo padidinimas

2022-2026  m. veiklos strateginis planas

175700829

Vidmantas Šulčius

Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel. / faks. (8 41)  581 269
El.p. administracija@kursenuap.lt

Interneto svetainė https://www.kursenuap.lt/

Nesudaroma

Informacija atnaujinta 2024-05-15 13:08