Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - GINKŪNŲ KAIMO BENDRĄJĮ PLANĄ

2022-10-17 Dalintis

Informacija apie pritarimą koncepcijai:  2021 10 12 Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-290 „Dėl pritarimo Ginkūnų kaimo bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams (koncepcijai)” pritarė Ginkūnų kaimo bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams (koncepcijai). Ginkūnų kaimo bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Su koncepcija, motyvais, lėmusiais pasirinkimą, su SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimu procese bei kitais aspektais galima susipažinti teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-91-20-420) bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. (8 41) 596 649).

Viešas supažindinimas su sprendiniais: susipažinti su Bendrojo plano sprendiniais bus galima Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai. Kontaktinis asmuo: Jovita Rūkienė tel. (8 41) 500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt., Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, TPDRIS informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-91-20-420) nuo 2022-10-27 iki 2022-11-15.

Vieša ekspozicija vyks Šiaulių rajono savivaldybės patalpose, adresu: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, nuo 2022-10-27 iki 2022-11-15.

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto Bendrojo plano įvyks 2022-11-16, 15:00 val. Šiaulių rajono savivaldybės salėje, II-as aukštas, Vilniaus g. 263, Šiauliai.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, LT76337 Šiauliai, Tel. (8 41) 59 66 59, el. p. prim@siauliuraj.lt, interneto svetainė: www.siauliuraj.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. T-174 „Dėl Ginkūnų kaimo bendrojo plano rengimo“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-VT-91-20-420.

Planuojama teritorija – Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

Planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės lygmens.

Planavimo tikslai: parengti teritorijos vystymo ekonominį, socialinį, kultūrinį pagrindimą, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Kontaktinis asmuo: Jovita Rūkienė tel. (8 41) 500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (jo kontaktais nurodytais šiame skelbime aukščiau) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2022 m. lapkričio 16 d. 15:00 val. Ginkūnų plano pristatymas.

ZOOM sistema:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc-6urTotGtGR7P6AEcwrBO2-GL_RxWoO

Meeting ID: 821 4763 1705

Slaptažodis (Passcode): 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aiškinamasis raštas

Pagringinis brėžinys

Gamtinės aplinkos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo brėžinys

Susisiekimo infrastruktūros vystymo brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-11-14 14:33