Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Įgyvendinti projektai

Nr. Projekto pavadinimas Bendra projekto vertė, €
 1.    „Paežerių užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija", Nr. 1IG-KS-07-1-001820-PR001  333 333,24
 2. Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių prevencijos gerinimo Šiaulių rajone galimybių studijos parengimas 12 325,30
 3. Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas Nr. 2 EEE/NOR 2-061  20847,00
 4. Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero Šiaulių rajone. Nr. BPD2004-ERPF-3.4.2-04-06/0006  381 268,83
 5. Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmems Kryžių kalne, sukūrimas BPD04-ERPF-3.4.3.-01-04/0024  378 731,17
6. Šiaulių rajono savivaldybės teritoijos bendrasis planas, Nr.BPD2004-ESF-5.2.0-02-05-02/0028 184876,04
 7. Kužių vidurinės mokyklos pastato energetinių sistemų tobulinimas BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0357  731842,31
8. Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo galimybių studija ir techninės dokumentacijos parengimasBPD04-ERPF-1.1.0-01.04/0076 355017,01
9. Vandentvarkos paslaugų gerinimas mažose gyvenvietėse Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos rajonuose 395 750,00 
10. Šiaulių rajono Gudelių tvenkinio žemių užtvankos šlaito renovacija 471400,02
11. Švietimo paslaugų kokybės specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos mokymosi aplinką ir vystant žmogiškuosius išteklius 105 005,79
12. Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizinę aplinką ir gerinant mokyklos infrastruktūrą, Nr. BPD04-ERPF-1.5.1-03-04/0029 313803,29
13. Šiaulių rajono viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Kurtuvėnų buvusio dvaro sodyboje ir prieigose 109 473,00
 14. „Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos energetinių sistemų tobulinimas"
  Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-106
 789416,58
 15. „Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas" 
Nr. S-VP3-3.4-ŪM-04-R-61-013
 418180,61
 16. „Gruzdžių miestelio centrinės aikštės detalusis planas" VP-4.2-VRM-04-R-61-004  5041,82
 17. „Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas"
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61-004
 927848,70
 18. „Šiaulių rajono Kuršėnų miesto Kraštinės, Užmiesčio, M.K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“
VP2-4, 4-SM-02-R-61-005
 937913,18

19.

Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I-o etapo,  I-os fazės Šiaulių rajono projektas
CCI 2006/LT/16/C/PE/001
 46564000,00
 20.  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje plėtros specialiojo plano rengimas“ VP-4.2-VRM-04-R-61-001  32312,27
 21. „Kurtuvėnų miestelio centrinės aikštės detalusis planas“ VP1-4.2-VRM-04-R-61-006  8172,33
 22. Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plano 2011-2017 metams parengimas“
VP1-4.2-VRM-02-R-61-001
 14 940,05
 23. „Kekava ir Šiaulių rajono savivaldybių valdymo efektyvumo tobulinimas ir bendradarbiavimo abipus sienos plėtojimas“  39500,00
 24. „Mūšos - Nemunėlio (Lielupės) baseino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija Šiaulių rajone“   403234,77
 25. „Viešosios infrastruktūros sukūrimas prie Pakumulšių tvenkinio Šiaulių rajone“  169630,59
 26. „Gaisrinės punkto rekonstravimas Gruzdžių miestelyje“  120989,49
 27. „Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinės mokyklos rekonstravimas"   302500,00
 28. „Šiaulių rajono Kairių miestelio Topolių gatvės rekonstrukcija"   132960,21
 29. „Vandens gerinimo įrenginių statyba Gilaičių, Micaičių, Dirvonėnų, Raudėnų kaimuose "   265920,70

30.

„Vandenviečių teritorijų sanitarinės apsaugos zonų Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas"
VP1-4.2-VRM-04-R-61-008
 23169,60
 31. „Kuršėnų miesto bendrasis planas" VP1-4.2-VRM-04-R-61-007  57576,46
 32. Šiaulių rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-61-006
 52338,68
 33. „Kairių bažnyčios bokšto - varpinės rekonstrukcija“  128345,40
 34. „Paežerių tvenkinio rekreacinių zonų specialusis planas" 
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-022
 26727,50
 35.

„Vandens kokybės gerinimas mažose Virvacos (LV)ir Sauginių (LT) gyvenvietėse“ Nr. LLI - 027

 558545,00

36.

„Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialusis planas"
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-015
34489,32 
 37. „Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra " 268889,02 
 38. „Žingsnis po žingsnio į amatininkystę - bendradarbiavimas tarp Kuldingos ir Kuršėnų meno mokyklų“ 905484,94 
 39. „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-046
95574,61 
 40. „Šiaulių rajono savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas"
  Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-61-009
39803,64 
 41.

„Šiaulių rajono Aukštelkės, Bubių, Ginkūnų kaimų gatvių modernizavimas"
 Nr. VP2-4.4-SM-02-R-61-017

1486686,17 

 42. „Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių ir Kurtuvėnų miestelių bendrųjų planų parengimas" 34132,88 
 43.

„Kadagių gatvės modernizavimas Vijolių kaime Šiaulių rajone"  Nr. VP2-4.4-SM-02-R-61-023

432796,84 

 44.

„Šiaulių rajono savivaldybės Kairių, Kužių ir Meškuičių miestelių bendrųjų planų parengimas"
Nr. VP1-4.2-VP1-4.2-VRM-04-R-61-030

83474,86 

 45. „Šiaulių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas" Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-39
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-039
43232,08 
 46. „Šiaulių rajono savivaldybės sektorinių studijų, tyrimų, analizių parengimas“
 Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-012 
43869,90 
 47. „Kultūros paskirties pastato rekonstravimas Meškuičių miestelyje“ 298743,05 
 48. „Apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Šiaulių rajone"
Nr. VP3-1.4-AM-06-R-61-005
90848,41 
 49. „Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas
Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-010
424388,18 
50.

„Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio  „Buratinas" energetinių sistemų tobulinimas"
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-61 

437508,11 
 51. „Bendruomenės namų statyba Lukšių kaime" Nr. LEADER-12-ŠIAULIAI-04-062 142012,18 
 52. „Bendruomenės namų statyba Gegužių kaime" Nr. LEADER-12-ŠIAULIAI-04-063 191292,56 
 53. „Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“
VP1-4.2-VRM-03-V-01-004
288957,56 
 54. „Pastato-mokyklos (unikalus nr. 9192-7004-3019) P. Višinskio g. Nr. 1A Kurtuvėnų miestelyje rekonstravimas ir įrengimas, įsteigiant universalų daugiafunkcį centrą" Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-005 603635,96 
 55. „Gyvenamosios aplinkos gerinimas Gruzdžių miestelyje: miestelio aikštės rekonstrukcija"
Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-009
620532,48 
 56. Gyvenamosios aplinkos ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Kurtuvėnų miestelyje, sutvarkant gatves, apšvietimus, šaligatvius, pėsčiųjų ir dviračių takus, privažiuojamus kelius, fasadus, skverus
Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-010
464172,25 
 57. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone
(Kairiai, Vijoliai, Kuršėnai) Nr. VP3-3.1-AM-014-V-02-041
4757092,78 
 58. „Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Kuršėnuose)"
Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-085
2751390,18 
 59. „Raudėnų kaimo centrinės aikštės detaliojo plano ir Kairių ežero vandens apsaugos juostos ir žaliosios jungties nustatymo specialiojo plano parengimas“  Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-046 24047,12 
 60.

„Vietinių produktų rinkos plėtra vidurio Baltijos regione“ Nr. LLIV-340

737728,80 

 61.

„Dzidų tvenkinio ant Tilžytės upės ir Šakynos tvenkinio ant Šakynos upės hidrotechnikos statinių rekonstravimas Šiaulių rajone“ Nr. 1IG-KS-13-1-008309-PR001

178579,38 

 62.

„Šiaulių rajono Kairių miestelio Šilelio gatvės rekonstravimas“ Nr. 3KA-KS-13-2-008696-PR001

123414,10 

 63.

„Šiaulių rajono miestelių ir kaimų bendrųjų planų parengimas" Nr. VP1-4.2-VP1-4.2-VRM-04-R-61-040“

59016,89 

 64.

„Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų Kuršėnų mieste detalusis planas, Šiauliu rajono Drąsučių ir Varputėnų kaimų bendrųjų planų parengimas" Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-052

47606,89 

 65.

„Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams“

280078,97 

 66.

Gyvenamosios aplinkos ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas bei viešojo pastato modernizavimas Kužių miestelyje“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-61-027

1320861,21 

 67.

„Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas"
Nr. VP3-1.4-AM-04-R-61-005

1193612,09 

 68.

"Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kuršėnuose (III statybos eilės užbaigiamieji darbai)"
Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-005

681 720,34 

69.

Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra“ Nr. 20AM-KS-15-1-05441-PR001

92 213,00 
70.

,,Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams“

760 849,00
71.

„Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas“

46 348,82  
72.

„Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-02345-PR001

120 000,00
73.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01627-PR001

107 817,00
74.

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01814-PR001

127 347,00
75.

„Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra (2 etapas)"

38730,00
76.

Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" Nr. 04.5.1.TID-R-518-61-0002

351 202,44 
77.

Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių kaimuose" Nr. 20KI-KS-17-1-01808-PR001

149 438,00
78.

Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas"

176 938,33
79.

„Pastato, esančio Daugėlių g. 90B, modernizavimas, pritaikant sporto, laisvalaikio ir bendruomenės reikmėms"

121208,85
80.

„Šiaulių rajono identitetas", Nr. ŠIAU-LEADER-6B-K-4-2-2018

14 354,00
81.

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0001

442 003,27
82.

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0002

875 897,70
83.

„Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0009

871 275,94
84.

Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0004

242 670,45
85.

„Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0009

1 141 724,25
86.

„Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutavrkymas 1 etapas", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0006

735 968,97 
87.

„Viešosios infratsruktūros įrengimas Gilvyčių kaime", Nr. 20KI-KT-17-1-02297-PR001

136 728,00
88. 

Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-18-1-01863-PR001

169 595,00
89. 

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08,1.1-CPVA-R-407-61-0009

553 662,15
90.

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas", Nr. KKS-S-33(2016)

1 125171,06
91.

„Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0004

644 013,42 
92. 

„Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0005

 779 511,61
93.

„Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0006

 765 353,96
94.

„Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0004

3 377 936,21
95.

„Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302

1 173 913,22
96.

„Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (II etapas)", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0009

854 600,27
97.

Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-19-1-00799-PR001

221 790,00
98.

„Šiaulių rajono Gegužių kaimo Vėtrungės gatvės dalies rekonstravimas“, Nr. 20KL-KS-19-1-08509-PR001

255 798,01
99.

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra", Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006

1 127 443,95
100.

"Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Šiaulių rajone", Nr. ATP-AM-AST01-0037

41 360,22
101.

„Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0012

1 141 724,25 
102. „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007 799 323,30
103. Šiaulių rajono kraštovaizdžio vietovių tvarkymas, II etapas", Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0010 495 751,64
104. „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione",                     Nr. 05.4.1.-LVPA-R-821-61-0002 45 780,33 Eur
105. "Kaip panaudoti skaitmenines technologijas sprendžiant bešeimininkių atliekų mažinimą?", Nr. 31V-43 53 000,00 Eur
106. Mokslo paskirties pastato -Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio darželio “Nykštukas”, Vydūno g. 9, Kuršėnai, unikalus Nr. 9197-8004-9014, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas) 921 928,63 Eur
107. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos pastato, Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Šiaulių raj., unikalus Nr. 9197-6007-7010, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas) 312 282,51 Eur
108. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos pastato, Aušros g. 2, Ginkūnų k., unikalus Nr. 9196-2019-6012, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas) 1 638 129,39 Eur
109. "Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse" 111 665,66 Eur
 

Informacija atnaujinta 2024-02-13 11:25