Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Įgyvendinami projektai

VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA
 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

„Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
„Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione", Nr. 05.4.1.-LVPA-R-821-61-0002
MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA
 

Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (II etapas)", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0009

Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0012

„Šiaulių rajono Gegužių kaimo Vėtrungės gatvės dalies rekonstravimas“, Nr. 20KL-KS-19-1-08509-PR001

AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra", Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0007
„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“ 08.1.1-CPVA-V-427-15-0002
„Gerovės konsultantų modelio kūrimas Šiaulių rajono savivaldybėje" Nr. LT03-1-SAM-K02-003
„Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Šiaulių rajone" Nr. LT03-2-SAM-K02-001

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS

Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-19-1-00799-PR001

DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS

Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse", Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0002

Šiaulių rajono kraštovaizdžio vietovių tvarkymas, II etapas", Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0010

"Kaip panaudoti skaitmenines technologijas sprendžiant bešeimininkių atliekų mažinimą?", Nr. 31V-43

EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO, VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS
 

Informacija atnaujinta 2022-03-02 12:53