Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Įgyvendinami projektai

VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA
 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

„Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione", Nr. 05.4.1.-LVPA-R-821-61-0002
MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA

Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0012

AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone", Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007
„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0007
„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“ 08.1.1-CPVA-V-427-15-0002
„Gerovės konsultantų modelio kūrimas Šiaulių rajono savivaldybėje" Nr. LT03-1-SAM-K02-003
„Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Šiaulių rajone" Nr. LT03-2-SAM-K02-001

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS
DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS

Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse", Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0002

Šiaulių rajono kraštovaizdžio vietovių tvarkymas, II etapas", Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0010

"Kaip panaudoti skaitmenines technologijas sprendžiant bešeimininkių atliekų mažinimą?", Nr. 31V-43

EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO, VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS
 

Informacija atnaujinta 2023-03-20 15:07