Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Žemės sklypų suformavimo dokumentų rengimas Kuršėnuose, Drąsučiuose ir Varputėnuose

Projektas „Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų Kuršėnų mieste detalusis planas, Šiaulių rajono Drąsučių ir Varputėnų kaimų bendrųjų planų parengimas“

Projekto vertė: 47 606,89 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugsėjo 26 d. iki 2015 m. lapkričio 16 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų Kuršėnų mieste detaliojo plano parengimo poreikis grindžiamas tuo, kad Kuršėnų mieste žemės sklypai prie daugiabučių gyvenamųjų namų nėra suformuoti, nėra nustatytų servitutų, sklypų naudojimo pobūdžio, žemės naudojimo sąlygų bei teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų. Šiaulių rajono Drąsučių ir Varputėnų kaimai - priskiriami nekategorizuotam gyvenamųjų vietovių tinklui, todėl įvardijamas, kaip silpniausias ir labiausiai pažeidžiamas Šiaulių rajono gyvenamųjų vietovių tinklo rangas. Bendrųjų planų parengimo poreikis grindžiamas tuo, kad tolimesnei kaimų plėtrai būtina suformuoti kaimų vystymo koncepciją; nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo prioritetus; numatyti kaimų teritorijos gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, nustatyti pagrindines tikslinės žemės naudojimo paskirtį.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti sistemingą Šiaulių rajono konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius.

 

Projekto vykdymo rezultatas

Projekto įgyvendinimo metu bus parengti „Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų Kuršėnų mieste detalusis planas“, „Šiaulių rajono Drąsučių kaimo bendrasis planas“ ir „Šiaulių rajono Drąsučių kaimo bendrasis planas“.

 

Projekto vadovė – Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649

Informacija atnaujinta 2020-09-14 10:53