Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Žadžiūnų viešojo pastato ir aplinkos atnaujinimas

 

Projektas „Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“

Projekto vertė: 169 595,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06-27 iki 2020-09-16.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Žadžiūnų kaimo viena iš svarbiausių vietų, skirtų kultūrinei ir socialinei veiklai – pastatas, esantis adresu Gudelių g. Nr. 7. Tai multifunkcinė erdvė, kurioje įsikūrusi biblioteka, skaitykla, kultūros namų salė ir bendruomenės namai. Pastate teikiamos visos pagrindinės viešosios paslaugos ir vyksta svarbiausi kaimo renginiai – valstybinių ir kitų kalendorinių švenčių minėjimai, koncertai, kultūriniai, socialiniai renginiai, bendruomenės sueigos. Tačiau pastatui reikalingas remontas, todėl projekto poreikis grindžiamas vietos gyventojų socialinio aktyvumo skatinimu, siekiant jiems sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti bendruomeninėse, kultūrinėse, socialinėse, sporto, užimtumo veiklose. Taip pat, atnaujinant pastatą siekiama prisidėti prie vietovės viešosios infrastruktūros patrauklumo didinimo, skatinimo kurtis, gyventi ir dirbti vietovėje. Sutvarkius pastatą būtų pagerinamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas gyventojams kurtis, gyventi ir dirbti. Todėl projektas prisidės prie vietos bendruomenės aktyvumo puoselėjimo, taip skatinant darnią kaimo plėtrą, gyventojų vietos vertinimą ir mažėjančią emigraciją iš kaimo.

 

Žadžiūnų kaimo viešasis pastatas ir jo aplinka, Gudelių g. Nr. 7, prieš atnaujinimą.


Projekto tikslas

Skatinti vietos plėtrą Žadžiūnų kaime, įrengiant viešąją infrastruktūrą.

 

Projekto veiklos

Numatoma atlikti pagrindinio Žadžiūnų kaimo viešojo pastato (adresu Gudelių g. 7) kapitalinį remontą: pamatų uždengimas izoliacine medžiaga, langų, grindų, durų, stogo keitimas, sienų remontas bei erdvių pritaikymas bendruomenės reikmėms, bibliotekai, skaityklai, edukaciniams, kultūriniams ir sporto renginiams. Taip pat bus sutvarkomos prie viešojo pastato esančios prieigos: įrengiamas betoninių trinkelių grindinys aplink pastatą.

       

                                      

                                                                             Vykdomi darbai

 

Baigti atnaujinimo darbai

 

Projekto rezultatai

Tikėtina, kad įgyvendinus projektą sutvarkyta viešoji infrastruktūra bei užtikrintas jos prieinamumas sudarys prielaidas Žadžiūnų gyventojų skaičiui išaugti nuo 299 iki 314 gyventojų (5%). Sutvarkyta viešoji infrastruktūra paskatins skirtingų socialinių ir amžiaus grupių įsitraukimą į bendras laisvalaikio, bendruomenės, socialines, kultūrines, sporto veiklas, skatins tarpusavio bendravimą.

 

 

 

Projekto vadovas – Audrius Zaturskas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Tel. 8 (41) 596664, el. p. audrius.zaturskas@siauliuraj.lt

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-04-07 11:27