Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ventos pakrančių tvarkymas

„Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas“

Projekto vertė: 1 193 612,09  eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010.07.27 - 2015.09.18

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

Ventos upės baseinas labai agrarizuotas. Daugumoje dirbami laukai prieina prie upės 5-10 m atstumu. Todėl iš dirbamų laukų į Ventos upę patenka daug biologinių (azoto, fosforo), o taip pat organinių ir mineralinių medžiagų. Upės vagoje sužėlę makrofitai funkcionuoja kaip natūralus biofiltras. Jie apsorbavo vandenyje ištirpusias ir suspenduotas biogenines medžiagas, dalinai sugeriant sunkiuosius metalus, riebalus, naftos produktus. Makrofitų audiniuose sukaupti cheminiai junginiai išsilaikydavo visą augalų vegetacijos periodą. Vegetacijos pabaigoje pašalinus makrofitų biomasę galima žymiai sumažinti upės taršą, pagerinti vandens kokybę. Tačiau, to nepadarius vegetacijos sezono pabaigoje, augalai žūsta, jų biomasė suyra ir sukauptos medžiagos atpalaiduojamos atgal į vandenį, dalinai nusėda į dugną. Suirusi organinė medžiaga ir kitos nuosėdos formuoja dumblą, kuris ypač blogina vagos būklę ir vandens kokybę.

Sistemingai rudenį šalinant makrofitus galima iš esmės pagerinti upės ekologinę būklę. Tačiau tai nebuvo daroma. Todėl upės vaga uždumblėjo, priekrantės užžėlė makrofitais.

Projekto tikslasVentos upės vagos, senvagių ir pakrančių valymas bei sutvarkymas Kuršėnų mieste, t. y. paviršinio vandens telkinio ekologinės ir cheminės būklės gerinimas.

Planuojamos veiklos :

-Išvalyti 4590 m. Ventos upės vagos (Kuršėnų mieste): iškasti dumblą, makrofitus, žemsiurbe išsiurbti organinį gruntą, pašalinti išvirtusius medžius, jų šakas, kelmus;

- Išvalyti 12 senvagių: iškasti dumblą su augmenija, makrofitus, žemsiurbe išsiurbti organinį gruntą, pašalinti kelmus, nuovartas;

- Sutvarkyti Ventos upės pakrantes: pašalinti krūmus, medžius, nušienauti apsauginę juostą, planiruoti pažeistus šlaitus, pakrantes apsėti daugiamečių žolių mišinių.

      

Įgyvendinus Projektą „Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymas“ buvo pasiektas pagrindinis tikslas – pagerinta Ventos upės ekologinė ir cheminė būklė - išvalyta 4590m ilgio Ventos upės atkarpa, 12 senvagių, sutvarkyta 37,6 ha Ventos upės vandens telkinio, pakrančių ir senvagių ploto teritorija, iš jų 21,65 ha – vandens telkinių plotas, iškasta 123 350 kub. m dumblo.

Išvalius Ventos upę pagerėjo sąlygos turizmui ir rekreacijai. Ventos upės pakrantės imtos plačiai naudoti visuomenės poreikiams - daugiau gyventojų naudojasi vandens turizmo, megėjiškos žūklės, poilsio prie vandens ištekliais. Sutvarkyta Ventos upės pakrantės viešoji erdvė padidino Kuršėnų miesto patrauklumą, pagerino gyvenamosios aplinkos estetinį vaizdą ir žmonių gyvenimo kokybę.

 

Projekto vadovė

Tatjana Plukienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Tel. 8 (41) 439363.

Informacija atnaujinta 2020-09-14 10:14