Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

Projektas „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

Projekto vertė: 328 919,20 Eur (viso projekto); 45 780,33 Eur (vykdomos Šiaulių rajono savivaldybės projekto dalies).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-06 iki 2023-05-31.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Šiaulių regiono mišrios prigimties turizmo objektų įvairovė didina turistų srautus, ir gaunamas pajamas, tačiau yra silpnai išplėtota turizmo infrastruktūra, mažai įrengtos informacinės infrastruktūros, kuri leistų apjungti regiono turizmo objektus į bendrus maršrutus ir trasas. Šiaulių regione nėra pakankamai nuorodų į lankytinus objektus, todėl jie sunkiai randami, nepatrauklūs lankytojams, trūksta informacinės infrastruktūros, informacinių ženklų ir stendų. Šiaulių rajono savivaldybė projekte dalyvauja kaip partneris – jame dalyvauja visos 7 Šiaulių regiono savivaldybės: Akmenės rajono, Joniškio rajono savivaldybę atstovauja VšĮ Joniškio turizmo ir informacijos centras, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono ir Šiaulių rajono savivaldybės. 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis tarp Šiaulių regiono savivaldybių dėl projekto „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ įgyvendinimo.

 

Projekto tikslas

Įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione.

 

Projekto veiklos

Įgyvendinant projektą visose Šiaulių regiono savivaldybėse planuojama įrengti krypties rodykles pėstiesiems, informacinius kelio ženklus, informacinius stendus, lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų bei vandens turizmo trasų ženklus. Projektu siekiama apjungti Šiaulių regiono turizmo objektus į bendrus maršrutus ir trasas, sudarant sąlygas vietos ir užsienio turistams lengviau orientuotis tarp regiono turizmo objektų.

 

Projekto rezultatai

Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai.

 

Projekto vadovė

Jurgita Jurgaitienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė;

Tel. (841) 596 650, jurgita.jurgaitiene@siauliuraj.lt 

 

Informacija atnaujinta 2023-05-16 16:11