Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinių paslaugų infrstruktūros gerinimas rajone

Projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių rajone“

Projekto vertė: 553 662,15 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-29 iki 2021-03-31.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  

Šiaulių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro socialinės globos padalinyje Meškuičiuose iki 2018 m. liepos 1 d. buvo teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos. Pirmojo aukšto patalpos suremontuotos 2017 metais, iš dalies atnaujinti baldai ir įranga. Antrame aukšte buvusio slaugos padalinio, kuris perkeltas į Kuršėnų ligoninę, patalpų būklė yra labai prasta – šios patalpos neatitinka socialinės globos įstaigoms taikomų higienos reikalavimų. Todėl norint įkurti papildomas globos ir socialinės priežiūros vietas būtina atnaujinti patalpas pritaikant tikslinės grupės poreikiams.

Šiuo metu ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis Šiaulių rajone negali būti pilnai patenkinamas, nes dalis Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų, kuriems reikalinga socialinė globa, yra gabenami į kitų rajonų įstaigas. 2013-2017 metų laikotarpiu šių asmenų skaičius nuolat didėja ir per 5 metus išaugo net 600 proc. (2013 m. – 12 asmenų, 2014 m. – 32 asmenys, 2015 m. – 39 asmenys, 2016 m. – 75 asmenys, 2017 m. – 84 asmenys.). Atsižvelgiant į blogą esamą infrastruktūrą bei į ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos vietų netolygumus, įgyvendinamu projektu siekiama ne tik sutvarkyti esamą infrastruktūrą ir atkurti socialinės globos paslaugų teikimą.

 

Projekto tikslas

Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Šiaulių rajone, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims.

 

Projekto veiklos

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

* suremontuotas globos padalinio pastatas adresu Rupeikių g. Nr. 27, Meškuičių mstl. – apie 450 kv. m;

* įsigyta transporto priemonė globotinių vežimui – 1 vienetas;

* įsigyti du komplektai įrangos ir baldų.

  

 

                                             

                                             

  

                                                 

                                                                        Vykdomi darbai 2019 m. gegužės mėn.

                                                      

                                                       

                                                       

                                     

                                                         Įsigyta įranga, baldai bei vykdomi darbai 2019 m. spalio mėn.

   

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą bus užtikrinta aukštesnė Šiaulių rajone teikiamų socialinių paslaugų kokybė bei geresnis šių paslaugų prieinamumas senyvo amžiaus gyventojams. Suremontuotose patalpose bus teikiamos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugos, numatytos Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane 2018 metams, bei atitinkančios 1 prioritetinę socialinių paslaugų plėtros kryptį: „Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos pagyvenusiems asmenims, vaikus auginančioms šeimoms, patyrusioms socialinę riziką“.

Atlikus numatytus darbus bus ne tik sutvarkyta esama infrastruktūra ir atkurtas socialinės globos paslaugų teikimas šiame socialinės globos padalinyje 24 asmenims, bet taip pat išplėstas vietų skaičių iki 40 (16 naujų vietų).

 

Projekto vadovas

Sigitas Getneris – Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Tel. 8-41 437 659, el. p. sigitas.getneris@siauliuraj.lt

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-04-07 11:19