Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro rekonstravimas

Projektas „Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“

Projekto vertė: 221 790,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-27 iki 2022-10-01.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Pagrindinė kaimo gyvenamosioms vietovėms, tame tarpe ir Raudėnų kaimui, aktuali problema – nepakankama vietos plėtra, sąlygota pagrindinių paslaugų ir infrastruktūros stokos bei nepakankamos jų kokybės. Šiame kaime nesudarytos tinkamos sąlygos vietos gyventojams suteikti pakankamos apimties ir kokybės edukacijos, kultūros, užimtumo, sporto, bendruomenines paslaugas. Mokyklos-daugiafunkcio centro I korpuse yra įsikūrusi mokykla. O II centro korpusas gali būti naudingai pritaikomas vietos bendruomenės poreikiams, tačiau šioje pastato dalyje esančios erdvės nėra tinkamos eksploatacijai: reikalinga atlikti sienų, grindų, lubų remontą ir kitus remonto darbus.

Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Raudėnų kaime, įrengiant viešąją infrastruktūrą. Problema sprendžiama sudarant sąlygas vietos gyventojams gauti tinkamos kokybės bei apimties viešąsias paslaugas bei naudotis tinkama viešąja infrastruktūra. Įgyvendinant projektą bus atliekami Raudėnų kaimo mokyklos-daugiafunkcio centro (adresu Tryškių g. 4) II korpuso rekonstrukcijos darbai (ardymo darbai, bendra statybiniai darbai, buitinės vidaus nuotekos, san. Prietaisai, elektra, ryšiai, vidaus vandentiekis). Tokiu būdu rekonstruotos ir įrengto patalpos būtų pritaikomos bibliotekai, kultūriniams ir socialiniams renginiams ir kitoms bendruomenės užimtumo veikloms.

 

Projekto veiklos

Raudėnų kaimo mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso rekonstrukcija:

- Pagrindinio pastato įėjimo sutvarkymas;

- Valgyklos įrengimas – 64,94 m2,

- Koridoriaus remontas – 194,14 m3,

- Bendruomenės patalpų įrengimas – 51,49 m2,

- Renginių salės ir kultūros reikmėms skirtų patalpų įrengimas (su scenos įrengimu) – 108,03 m2. Šiose patalpose bus atliekama vidaus apdaila ir vidaus inžinerinių komunikacijų tinklų remonto darbai

- Kėdžių komplekto įsigijimas (140 vnt.) – 1 komplektas.

 

Projekto rezultatai

Raudėnų kaimo mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso įrengimas ženkliai pagerins viešųjų paslaugų kokybę, plėtojama sinergija su centro I korpuse vykdoma švietimo veikla. Projekto poreikis grindžiamas vietos gyventojų socialinio aktyvumo skatinimu, siekiant jiems sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti bendruomenės, kultūrinėse, socialinėse, užimtumo veiklose.

 

 

Projekto vadovas – Tomas Savickas, Turto valdymo skyriaus vyriausias;

Tel. 8(41) 596658 , el. p. tomas.savickas@siauliuraj.lt

    

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-07 10:29