Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Raudėnų aikštės detaliojo ir Kairių ežero specialiojo planų rengimas

„Raudėnų kaimo centrinės aikštės detaliojo plano ir Kairių ežero vandens apsaugos juostos ir žaliosios jungties nustatymo specialiojo plano parengimas“

Projekto vertė: 24 047,12  eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2013 m. vasario 1 d. – 2015 m. sausio 30 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Šiaulių rajono Raudėnų kaimas priskirtas nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių tinklui. Jo plėtra siejama su paslaugų, inžinerinės infrastruktūros ir urbanistine plėtra. Kaimo centrinės dalies fizinė infrastruktūra nėra patraukli. Galimybė pasiruošti kaimo centrinei daliai suteikti deramą vaizdą – parengti centrinės aikštės planavimo dokumentą. Šiuo metu nėra nustatytos teritorijų prie Kairių ežero telkinio naudojimo sąlygos apsaugos juostoje ir zonoje; Kairių ežero (ir salos) vandens apsaugos juosta ir zona; specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, žaliosios jungtys; pakrantės naudojimo rėžimas, apsaugos ir tvarkymo priemonės ūkinei, gyvenamajai rekreacinei ir kitai veiklai; teisinės priemonės, užtikrinančios laisvą priėjimą prie Kairių ežero ir laisvą judėjimą pakrantėmis (kelių servitutai, sutartys su savininkais, žemės paėmimas visuomenės poreikiams) bei nenustatytos zonos, kuriose gali būti išdėstomi gyvenamieji, rekreaciniai, kaimo turizmo, paplūdimių, prieplaukų, turistinių trasų, stovyklaviečių ar kiti statiniai, miestelio infrastruktūros objektai.

Projekto tikslas

Užtikrinti darnų Šiaulių rajono teritorijų vystymąsi bei racionalų išteklių panaudojimą.

Pro­jek­to veik­los

Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas „Raudėnų kaimo centrinės aikštės detalusis planas“ ir „Kairių ežero vandens apsaugos juostos ir žaliosios jungties nustatymo specialusis planas“.

 

Projekto vadovė - Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2020-09-14 11:42