Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Miestelių ir kaimų bendrųjų planų rengimas rajone

„Šiaulių rajono miestelių ir kaimų bendrųjų planų parengimas"

Projekto vertė: 59 016,89  eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2012-06-20 iki 2015-11-16.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Šiaulių rajono miesteliai (Bazilionai ir Šakyna) ir kaimai (Bubiai ir Aukštelkė) priskiriami nekategorizuotam gyvenamųjų vietovių tinklui – lokaliniai centrai (d). Nekategorizuotas gyvenamųjų vietovių tinklas įvardijamas, kaip silpniausias ir labiausiai pažeidžiamas Šiaulių rajono gyvenamųjų vietovių tinklo rangas. Miestelių ir kaimų socialinis ir ekonominis potencialas labai silpnas, tačiau tinklas patogus gyventojams. Miestelių ir kaimų stiprinimas siejamas su naujų aptarnavimo ir paslaugų funkcijų steigimu, švietėjiška veikla, naujų darbo vietų kūrimu, gyventojų skaičiaus stabilizavimu, inžinerinės infrastruktūros sukūrimu. Tikslų įgyvendinimui numatomas esamų miestelių ir kaimų ribų keitimas, gretimų teritorijų integravimas į miestelių ir kaimų struktūrą, stiprinti ir plėtoti administracines, švietimo, aptarnavimo ir paslaugų funkcijas, rengti inžinerines infrastruktūros plėtros planavimo dokumentus.

 

Projekto tikslas

Užtikrinti darnų Šiaulių rajono miestelių ir kaimų vystymąsi bei racionalų išteklių panaudojimą                                                                                                                                                           

Pro­jek­to veik­los

Bazilionų ir Šakynos miestelių bendrųjų planų parengimas, Aukštelkės ir Bubių kaimų bendrųjų planų parengimas

 

Projekto rezultatai

Parengti „Bazilionų miestelio bendrasis planas“, „Šakynos miestelio bendrasis planas“ ir Aukštelkės kaimo bendrasis planas“.

 

Projekto vadovė - Vilija Vaičekauskienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja, tel. 8 (41) 596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2020-09-14 10:58