Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos tvarkymas

„Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams“

Projekto vertė: 280 078,97 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: Iki 2015 m. spalio 30 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšos.

 

Kuršėnų dvaras yra vienintelis Lietuvoje išlikęs leninis dvaras, pripažintas kultūros vertybe ir įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Dvaro sodybos kompleksą sudaro rūmai, oficina, karvidė, arklidė, kumetynai ir parkas. Visa dvaro sodybos teritorija apima 10,6 ha plotą. Šiuo metu esama Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos būklė yra prasta ir nepatraukli kaip viešojo turizmo erdvė: neįrengti privažiavimai, aikštelės, takai, apšvietimas ir pan. Ypač prasta dvaro parko būklė – nyksta vertingos medžių rūšys, prasta parko vandens telkinių, aikštelių ir takų būklė.

Projekto tikslas - skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Šiaulių rajone.

Projekto veiklos

Projekto įgyvendinimo metu numatytas Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas, skiriant didelį dėmesį istorinio parko sutvarkymui, atkuriant alėjas, takus, sutvarkant vandens telkinius. Todėl projekto įgyvendinimas prisideda prie kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo bei patrauklaus turistų traukos objekto sukūrimo.

 

Projekto lėšomis 2014 m. lapkričio 17 d. išleistas leidinys „Kuršėnų dvaras: atgimstantis kultūros židinys“.

  

     

      

    

Projekto vadovas

Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas – tel. 8 (41) 59 66 57, alfredas.budrys@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2020-09-14 10:43