Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kraštovaizdžio tvarkymo I etapas

Projektas „Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas“

Projekto vertė: 46 348,82 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-03-28 – 2017-11-30.

Projekto finansavimo šaltiniai: Sanglaudos fondas, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Projekto tikslas – pagerinti vietovių kraštovaizdį Šiaulių rajone. Šiam tikslui pasiekti iškeltas vienas uždavinys – atkurti kraštovaizdžio teritorijų būklę Šiaulių rajone.

Įgyvendinant projektą planuojama likviduoti rajono kraštovaizdį darkančius apleistus statinius Šiaulių rajono Valakų, Žarėnų, Čeponių, Gedvydžių ir Šelvėnų kaimuose bei sutvarkyti teritorijas aplink nugriautus statinius.

Įgyvendinus projektą bus likviduota dalis Šiaulių rajone esančių bei grėsmę aplinkiniams keliančių vizualinės taršos objektų, atkurtos pažeistos kraštovaizdžio teritorijos ir pagerinta aplinkos kokybė. Kartu projekto veiklų įgyvendinimas prisidės prie rajono turistinio ir ekonominio potencialo didinimo. Likviduotini objektai:

- priešgaisriniai rezervuarai, sandėliai ir garažai Valakų k. (10 statinių, 4,9 ha);

- pašarų virtuvė Žarėnų k. (1 statinys, 4,7 ha);

- kiaulidžių kompleksas Čeponių k. (2 statiniai, 1 ha);

- veršidė Gedvydžių k. (1 statinys, 0,6 ha);

- karvidė Šelvėnų k. (1 statinys, 1,3 ha).

 

Projekto vadovas – Edmundas Žalys, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. 8 615 23 564, edmundas.zalys@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2020-08-28 15:06