Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kairių ežero būklės gerinimas

Projektas „Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse“

Projekto vertė: 111 665,66 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Sanglaudos fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Patvenktas Kairių ežeras yra miestelio, seniūnijos ir atvykstančių svečių pamėgta poilsio vieta. Joje įrengtos maudyklos, sukurta infrastruktūra: įrengti pėsčiųjų takai, suoliukai. Į šią vietą atvyksta ir Šiaulių miesto gyventojai.

Ežero gamtiniam kompleksui būdingi atviro vandens plotai, vešli augmenija. Tačiau užžėlusių pakrančių nendrės ir švendrai mažina vandens telkinio gylį, blogina vandens kokybę ir riboja gyventojų kokybišką poilsį, mažindami priėjimo prie vandens galimybes. Sparčiai didėjant vandens augmenijos plotams, ežerui gresia uždumblėjimas bei eutrofikacija. Siekiant prisidėti prie šių problemų sprendimo numatoma atlikti makrofitų pjovimą ir jų biomasės šalinimą.

 

 Projekto tikslas

Atkurti Kairių ežero ekosistemą, pagerinti ežero ekologinę būklę bei vandens kokybę.

 

Projekto veiklos

Projekto metu numatytas makrofitų, augančių patvenktame Kairių ežere ir jo priekrantėse, esančiose vandens akvatorijoje, pjovimas. Gerinant ežero vandens kokybę ir saugant jį nuo užžėlimo makrofitai šienaujami 9,9 ha plote du kartus per metus 5 metus iš eilės (vieną kartą 2018 m. rudenį, du kartus per metus 2019, 2020, 2021 2022 metais ir vieną kartą 2023 m.) pjaunant juos žemiau vandens paviršiaus lygio.

 

 

                       

                         

Vykdomi darbai 2018 m - 2019 m.

Projekto rezultatai

Pagerinus ežero būklę bus patenkinami ekologiniai, ekonominiai ir socialiniai poreikiai. Poilsis prie ežero taps kokybiškesnis – patrauklesnės poilsiautojams ežero pakrantės, geresnė vandens kokybė, sumažėjęs azoto kiekis vandenyje ir miestelio gyventojams ir kitiems atvykstantiems bei leidžiantiems laisvalaikį.

 

 

Projekto vadovas

Renata Ulvydienė – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja,

Tel. 8 (41) 432 885, el. p. renata.ulvydiene@siauliuraj.lt

 

Informacija atnaujinta 2023-08-03 10:15