Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Infrastruktūros įrengimas Sutkūnuose

 

Projektas "Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime"

   Projekto vertė: 127 347,00 Eur.

   Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2019 m. rugsėjo 1 d.

   Projekto finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 Sutkūnų parkas - bendruomenės susibūrimo vieta, kurioje vyksta valstybinių ir kitų kalendorinių švenčių minėjimai, koncertai ir kiti renginiai. Pagrindinė problema su kuria susiduria gyventojai – patrauklios ir bendruomenės poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros trūkumas. Parko infrastruktūra nusidėvėjusi – nėra scenos, scenos naudojimui pritaikytų suoliukų, viešojo tualeto, parko aikštės danga bei pėsčiųjų takai yra nusidėvėję, teritorijoje nėra apšvietimo.

 Projekto tikslas

Projektu siekiama skatinti vietos plėtrą Sutkūnų kaime ir padidinti galimybes gyventojams gauti geresnes viešąsias paslaugas poilsio, laisvalaikio ir kultūros srityse.

 Projekto veiklos

Projekto metu numatyta įrengti pėsčiųjų takus – 7 vnt., sutvarkyti scenos aikštę, žaliuosius plotus. Atliekant darbus bus aptverta parke esanti sporto aikštelė, įrengta lauko scena, viešasis tualetas, šiukšliadėžės, suoliukai, dviračių stovas. Taip pat, suplanuota įrengti šaligatvius Auštrakių ir Sutkūnų gatvėse, apšvietimo tinklus.

 

 Numatytos įrengti infrastruktūros elementai - suoliukai, dviračių stovas, apšvietimas:

                                     

 

                                                    

 

 Projekto rezultatai

Pabaigus darbus ir numatytas veiklas svarbiausias projekto rezultatas – sutvarkyta Sutkūnų kaimo viešoji infrastruktūra ir  sudarytos prielaidos vietos gyventojų laisvalaikio organizavimo, kultūrinių, socialinių poreikių tenkinimui. Įgyvendinus projektą pagerės organizuojamų renginių kokybė ir prieinamumas įvairioms socialinėms grupėms, padaugės rekreacinių ir laisvalaikio galimybių. Sutvarkyta infrastruktūra naudosis bent 50 proc. kaimo gyventojų, gyventojų skaičius padidės bent 5 proc. Per metus bus suorganizuota ne mažiau 4 kultūriniai, socialiniai, bendruomeniniai ar sporto renginiai. Taip pat, tikimasi, kad iki 10 proc. padidės Sutkūnuose veikiančių ūkio subjektų skaičius.

                                                     

                                 

                                

                                 

                                                                      Baigti infrastruktūros įrengimo darbai

 

Projekto vadovas – Audrius Zaturskas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 41) 596 664, el.p. audrius.zaturskas@siauliuraj.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-11-10 11:40