Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Gruzdžių gimnazijos atnaujinimas

Projektas „Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas“

Projekto vertė: 1 125171,06 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2020-12-31.

Projekto finansavimo šaltiniai: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Atlikta pastato būklės analizė rodo, kad pastato išorinės atitvaros ir inžinerinė įranga neatitinka dabartinių statybos ir naudojimo normų, šilumos energijos sąnaudų reikalavimų. Todėl siekiant sumažinti energijos sąnaudas, būtina rekonstruoti šildymo sistemą, padaryti ją automatiškai reguliuojamą, subalansuotą, papildomai izoliuoti pastato atitvaras.

 

Projekto tikslas

Pagerinti Gruzdžių gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti.

 

Projekto veiklos

Projekto metu diegiamos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, kurių įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti gimnazijos patalpų eksploatavimo sąlygas bei užtikrins higienos normų reikalavimus atitinkančias patalpų mikroklimato sąlygas. Atliekamas išorinių sienų ir cokolio apšiltinimas, pastato stogo rekonstravimas ir apšiltinimas, senų langų ir lauko durų keitimas, šildymo ir vėdinimo sistemų rekonstravimas.

 

Projekto rezultatai

Nauda visuomenei ir aplinkai:

- sumažintos energijos sąnaudos,

- pagerintos komfortinės mokinių bei mokykloje dirbančių mokytojų ir kitų darbuotojų sąlygos,

- pagerinta bendra pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų estetinė ir fizinė būklė.

 

 

Projekto vadovas – Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. 8 (41) 596 657 el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt.

Sigitas Getneris, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 (41) 437 659, el.p. sigitas.getneris@siauliuraj.lt

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-05-20 10:59